Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Do: Studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jak Państwo wiecie wszyscy stoimy w obliczu jednego z poważniejszych kryzysów współczesnego świata. Zagrożenie koronawirusem jest realne, czego skutki można dostrzec w przekazywanych za pośrednictwem mediów danych statystycznych dotyczących zarażonych osób, ale również w działaniach podejmowanych przez światowe rządy, instytucje publiczne i społeczeństwa. Nasze środowisko akademickie zostało również dotknięte skutkami rozprzestrzeniania się wirusa, dlatego w dniu wczorajszym władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zadecydowały o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych wymagających kontaktu bezpośredniego, aby zminimalizować ryzyko zarażenia wśród studentów i nauczycieli akademickich. Decyzja o zawieszeniu zajęć dydaktycznych obowiązuje obecnie w całym kraju i dotyczy szkół publicznych i prywatnych każdego poziomu edukacji. Ani władze państwowe, ani tym bardziej władze Uczelni nie mają wiedzy na temat tego, kiedy będą Państwo mogli wrócić na zajęcia prowadzone w salach wykładowych, wiele bowiem zależy od stopnia rozwoju zagrożenia wirusem w Polsce i na świecie.

Zgodnie z sugestią władz Uniwersytetu, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych zamierza kontynuować proces dydaktyczny w formie kształcenia na odległość, do którego władze dziekańskie oraz kierownicy kierunków studiów (zastępcy Dyrektorów Instytutów ds. dydaktycznych) zachęcają wszystkich nauczycieli akademickich. W dniu wczorajszym pojawiły się wytyczne dotyczące wykorzystania różnorodnych narzędzi zdalnego nauczania i w najbliższych dniach prowadzący powinni się z Państwem skontaktować informując na temat sposobów w jaki dany kurs będzie prowadzony zdalnie. Proszę jednak pamiętać, że tylko posiadanie adresu mailowego w domenie uj.edu.pl umożliwia korzystanie w pełni z wszystkich narzędzi dostępnych na platformach uniwersyteckich. Jestem przekonany, że, pomimo zastosowania różnych narzędzi zdalnego nauczania, wszyscy Studenci skorzystają z nowej formy kształcenia, nie będąc jednocześnie narażeni na negatywne skutki przebywania w większych skupiskach ludzkich. Kierownicy kierunków (zastępcy Dyrektorów Instytutów ds. dydaktycznych) są zobowiązani do monitorowania procesu kształcenia na odległość i podobnie jak Prodziekan ds. dydaktycznych odpowiadają za powodzenie wdrażanych narzędzi zdalnego nauczania, mając jednak świadomość, że proces ten został zaimplementowany w sposób gwałtowny, co może znacząco utrudniać jego skuteczną realizację. Niestety nie jestem w stanie potwierdzić jak długo potrwa okres zawieszenia zajęć dydaktycznych, choć wydaje się, że nie powinien zostać rozszerzony na cały semestr studiów. Wierzymy, że będziemy w stanie wrócić do sal wykładowych gdy to tylko będzie możliwe i że egzaminy końcowe i zaliczenia będą przeprowadzone w tych formach, które zostały zatwierdzone w sylabusach zajęć.

Wyjątkowa sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy powoduje, że pojawiają się ze strony Studentów liczne zapytania i wątpliwości dotyczące innych zagadnień niż samo kształcenie na odległość. Mam świadomość, że część z Państwa zastanawia się nad powrotem w rodzinne strony na czas trwania zawieszenia zajęć dydaktycznych, inni mają obawy związane z przebywaniem w akademikach w jednej przestrzeni z większą grupą studentów, a jeszcze inni są zaniepokojeni pogłoskami o możliwej relokacji z akademików wynikającej z odgórnych decyzji władz Uczelni. Chciałbym uspokoić, że dzięki zaangażowaniu Samorządu studenckiego Uniwersytet nie przewiduje tego typu działań, a władze Wydziału oraz poszczególnych Instytutów będą na bieżąco informować Państwa na temat wszelkich decyzji dotyczących wyżej wspomnianych kwestii. Nikt nie może Państwa zmusić do wyjazdu, choć przewagą kształcenia na odległość jest to, że może się ono odbywać bez względu na miejsce, w jakim Państwo się znajdujecie. Nie jesteśmy w stanie jednak określić jak długo stan zawieszenia potrwa, stąd bardzo proszę na bieżąco śledzić wszelkie informacje przekazywane przez władze Uczelni i Wydziału, jak również władze rządowe i samorządowe.

Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie odczuje bezpośrednio skutków zarażenia koronawirusem, ale nawet jeśli tak się zdarzy, zapewniam, że Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych wesprze Państwa we wszelki możliwy sposób podczas trwania kwarantanny czy hospitalizacji. Jeżeli ktokolwiek z Państwa poczuje się gorzej, bardzo proszę zastosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego (http://gis.gov.pl) i zachowując wszelkie procedury bezpieczeństwa, skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub zadzwonić pod numer tel. 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta). Zarówno kierownicy kierunków studiów (zastępcy Dyrektorów ds. dydaktycznych), jak i Prodziekan ds. dydaktycznych pozostają do Państwa dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

W międzyczasie proszę korzystać z pozytywnych stron kształcenia na odległość pozostając w kontakcie z prowadzącymi zajęcia, których dyżury również będą w większości odbywać się w formie zdalnej. Natomiast wszelkie kwestie administracyjne proszę załatwiać w miarę możliwości za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poprzez wysłanie wniosku/podania drogą pocztową. Przypominam, że zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, nie musicie Państwo obecnie martwić się o ważność legitymacji studenckich, ponieważ zostanie ona przedłużona na mocy decyzji Ministra. 

Życzę wszystkim dużo zdrowia i jeszcze więcej optymizmu. Wierzę, że uda się szybko pokonać zagrożenie wirusem i wrócimy do sal wykładowych silniejsi i jeszcze bardziej zjednoczeni niż dotychczas.

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ
Prodziekan ds. dydaktycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pliki do pobrania
pdf
List do studentów