Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe władze jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 września br. odbyło się spotkanie władz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego z nowymi władzami poszczególnych jednostek wchodzących w skład Wydziału.

W trakcie spotkania Dziekan WSMiP Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ pogratulował zgromadzonym powołania do władz jednostek przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dr. hab. Jacka Popiela i życzył powodzenia oraz sukcesów w ich kierowaniu.

Dziekan Laidler przedstawił także najważniejsze priorytety związane z rozwojem Wydziału, w tym przede wszystkim dotyczące wzmocnienia jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych, podniesienia jakości kształcenia, a także poprawy komunikacji oraz dalszej integracji społeczności Wydziału. Nakreślone przez Dziekana strategiczne kierunki rozwoju zostały następnie rozwinięte i uszczegółowione przez Panią Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji Dr hab. Dorotę Pietrzyk-Reeves, prof. UJ, Panią Prodziekan ds. dydaktycznych Dr hab. Ewę Trojnar, prof. UJ, oraz Pana Prodziekana ds. kadrowych i finansowych Dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego, prof. UJ.

 

Podczas spotkania, Dziekan Laidler przekazał – w imieniu Pana Rektora – dokumenty powołujące nowe władze jednostek Wydziału, których pełny skład prezentujemy poniżej.

Nowym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kierowaniu poszczególnymi jednostkami WSMiP.

 

Skład nowych władz jednostek Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ:

 

- Dyrekcja Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ:

 • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz – Dyrektor
 • Dr hab. Piotr Bajor – Zastępca Dyrektora ds. ogólnych i międzynarodowych
 • Dr Edyta Chwiej – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych,

 

- Dyrekcja Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych:

 • Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ – Dyrektor
 • Dr Agnieszka Małek – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
 • Dr Tomasz Soroka – Pełnomocnik Dziekana WSMiP do spraw ogólnych w IAiSP

 

- Dyrekcja Instytutu Europeistyki:

 • Dr Mirosław Natanek – p.o. Dyrektora
 • Dr Wojciech Burek – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych
 • Dr Magdalena Góra – Pełnomocnik Dziekana WSMiP ds. badań i współpracy międzynarodowej w IE

 

- Dyrekcja Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu

 • Prof. dr hab. Adam W. Jelonek – Dyrektor
 • Dr Michał Lipa – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

 

- Dyrekcja Instytutu Studiów Międzykulturowych:

 • Dr hab. Franciszek Czech – Dyrektor
 • Dr Małgorzata Kołaczek – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych,

 

- Dyrekcja Instytutu Rosji i Europy Wschodniej:

 • Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ – Dyrektor
 • Dr Danuta Gałyga – Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

 

- Katedra Ukrainoznawstwa:

 • Dr hab. Alicja Nowak – Kierownik
Zobacz galerię zdjęć