Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Minigranty POB FutureSoc dla studentów i studentek

Priorytetowy Obszar Badawczy POB FutureSoc w programie strategicznym Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim ogłasza I edycję Konkursu minigrantów dla wybitnych studentów UJ „Granty dla przyszłości”.

Z wnioskiem o przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą występować:

  • studenci i studentki trzeciego roku studiów I stopnia UJ, lub
  • pierwszego lub drugiego roku studiów II stopnia UJ, lub
  • co najmniej trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich UJ –

którzy nie powtarzali roku i posiadają średnią ważoną na poziomie co najmniej 4.0 z ostatniego roku akademickiego.

W konkursie można składać wnioski na projekty:

  • indywidualne - maksymalna kwota finansowania: 10 000 zł,
  • zespołowe – maksymalna kwota finansowania: 20 000 zł.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczyna się z dniem 26.01.2021 r. Termin składania wniosków w tej edycji upływa 15.02.2021 r.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego pod adresem: https://strefaid.uj.edu.pl/.

Wnioskujący w konkursie wybierają w formularzu jeden z pięciu obszarów tematycznych, adekwatny dla tematyki składanego wniosku:

Obszary tematyczne:

"Prawo wobec wyzwań współczesności, nowoczesności i przyszłości" - budżet obszaru: 90 000 zł.

"Wyzwania wrażliwości, odporności, adaptacji i zrównoważonego rozwoju regionów" - budżet obszaru: 70 000 zł.

"Świat w okresie turbulencji – wyzwania polityki i bezpieczeństwa" – budżet obszaru: 120 000 zł.

"Organizowanie w zmieniającym się świecie" - budżet obszaru: 70 000 zł.

"Społeczne (r)Ewolucje – poza horyzont teraźniejszości" - budżet obszaru: 70 000 zł.

Łączna kwota środków przeznaczona na konkurs w pierwszej edycji konkursu wynosi 420 000 zł.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po rozpatrzeniu zgłoszeń na stronie internetowej futuresoc.id.uj.edu.pl, najpóźniej do 31.03.2021 r.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie https://futuresoc.id.uj.edu.pl/pl_PL/minigranty-dla-studentow

plakat minigranty