Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stypendysty w grancie NCN

Zapraszamy do udziału w konkursie na stanowisko stypendysty w projekcie OPUS 17 pt. Czy nowość przynosi zmiany? Nowe partie w polskim systemie partyjnym. Projekt finansowany jest przez NCN i będzie realizowany na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegółowe informacje konkursowe:

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – Kraków

Nazwa stanowiska: stypendysta - doktorant lub student

Wymagania:

  • status studenta studiów II stopnia lub doktoranta, potwierdzony zaświadczeniem z uczelni;
  • znajomość problematyki z zakresu partii i systemów partyjnych;
  • bardzo dobra znajomość programu MAXQDA;
  • bardzo dobra znajomość oprogramowania służącego do przeprowadzania ankiet online;
  • dobra znajomość języka angielskiego;
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie pracy naukowej potwierdzone wydanymi publikacjami bądź nagrodami/wyróżnieniami przyznanymi za pracę licencjacką lub magisterską

Opis zadań:

Zadaniem wykonawcy będzie kodowanie programów partyjnych zgodnie z przyjętym kluczem kategoryzacyjnym, badanie przepływu elektoratów (chwiejność wyborcza) pomiędzy wyborami oraz przeprowadzenie i opracowanie wyników badań ankietowych (expert survey)

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 15 grudnia 2021, 00:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Planowany termin zatrudnienia: od stycznia 2022 r.
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Stypendium projektowe: 1250 PLN/miesiąc.

Dodatkowe informacje:

Student lub doktorant zostanie zaangażowany w projekcie pt.: „Czy nowość przynosi zmiany? Nowe partie w polskim systemie partyjnym”.

Wymagane dokumenty:

  • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
  • cv, w którym należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883
  • krótki autoreferat informujący o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych, szkoleniach/warsztatach naukowych, otrzymanych nagrodach, wyróżnieniach i stypendiach)
  • zaświadczenie z Dziekanatu lub Szkoły Doktorskiej o posiadaniu statutu studenta studiów magisterskich lub doktoranckich

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: beata.kosowska-gastol@uj.edu.pl

Procedura konkursowa: na podstawie otrzymanych materiałów zgłoszeniowych zostanie wyłoniony najlepszy kandydat. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. O terminie ewentualnej rozmowy kandydaci zostaną poinformowani mailowo najpóźniej na 3 dni przed jej planowanym terminem.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 29 grudnia 2021 r.