Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Newsletter WSMiP, 1 lutego 2023 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 24.01.2023 r.

  1. W dniu 18 stycznia br. Pani Zuzanna Rudnicka, Studentka Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu, została nową Przewodniczącą Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WSMIP UJ, zaś nowymi Członkiniami i Członkami mandatowymi Wydziałowej Rady zostali Państwo: Nicole Kulon, Magdalena Herman, Bruno Jarzyński i Marcin Kasperkowiak.  
  2. W dniu 20 stycznia br. odbyły się uroczyste promocje doktorskie pięciorga Doktorów: Pani dr Olesi Tkachuk (promotor prof. dr hab. Janusz Węc, promotor pomocniczy dr Adam Kirpsza), Pani dr Katarzyny Flagi (promotor dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ), Pani dr Katarzyny Fijołek-Kwaśniewskiej (promotor prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka), Pani dr Anny Pająk (promotor prof. dr hab. Joachim Diec, promotor pomocniczy dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ) oraz Pana dr. Roberta Siudaka (promotor prof. dr hab. Artur Gruszczak).   
  3. W roku 2023 zostanie przeprowadzona dodatkowa ocena okresowa pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, którzy otrzymali najniższe oceny w ostatniej ocenie okresowej pracowników dokonanej w roku 2021 (łączną ocenę D lub E).  
  4. Przypominamy o treści Zarządzenia nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie: trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podawania nazwy Uniwersytetu Jagiellońskiego przy afiliowaniu publikacji. Najważniejsza sprawa to czas zgłoszenia publikacji wraz z opisem do Repozytorium UJ. Według Zarządzenia jest to miesiąc od daty ukazania się publikacji. Dane do RUJ można wprowadzać samodzielnie lub z pomocą pracownika Biblioteki. Dziekan Wydziału dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ zwrócił uwagę na §2, który stwierdza, że jeżeli w publikacji nie ma informacji na temat afiliacji tej publikacji w Uniwersytecie Jagiellońskim, pracownik jest zobowiązany do wypełnienia i złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4, potwierdzającego afiliację UJ. Podpisane oświadczenie należy złożyć w Bibliotece WSMiP UJ. Tu również należy dochować miesięcznego terminu.   
  5. Z inicjatywy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ w lutym br. odbędą się Mistrzostwa o Puchar Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Na puchar składa się pięć osobnych startów w zawodach:   

15.02 br. - o Puchar Dziekana Wydziału Prawa i Administracji,   

21.02 br. – o Puchar Dziekana Wydziału Chemii i o Puchar Dziekana Wydziału Filozoficznego,  

23.02 br. - o Puchar Dziekana Wydziału Historii i o Puchar Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.  

Dziekan Wydziału dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ zaprosił szczególnie na 23 lutego br. do Spytkowic, gdzie wręczy Puchar i medale dla najlepszych narciarzy i snowboardzistów. Z ramienia Wydziału organizację zawodów koordynuje Pani dr Agnieszka Gawlas-Zajączkowska. Wszystkim zainteresowanym zostaną przekazane na bieżąco szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów.  

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE

I. Monografie  

Bogdan Szlachta, Demokracja liberalna. Źródła, ustanowienie(?) i kres(?), Instytut De Republica, Warszawa 2022, 690 s.  

Marcin Gabryś, Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.  

Karolina Golemo, Marta Kupis (eds.), Spaces of Diversity? Polish Music Festivals in a Changing Society, Jagiellonian University Press, Kraków 2022.  

  

II. Artykuły w czasopismach i rozdziały  

Anna Duda (2023), Tourist photography and heritage. The case of the abandoned city of Pripyat, Journal of Heritage Tourism, online first.  

Beata Kosowska-Gąstoł, Katarzyna Sobolewska-Myślik, How Can One Assess the Level of Party Newness, Continuity, and Change? Some Examples from PolandEast European Politics and Societies, 2022, online first.  

P. Kewes, S. Gunn, D. Pietrzyk-Reeves, P. Seaward, T. Sowerby, ‘Early modern parliamentary studies: Overview and new perspectives’History Compass, Vol. 21, No. 1, 2023.  

Dorota Pietrzyk-Reeves, Aleksandra Samonek, Measuring Civil Society: Lessons from Central and Eastern EuropeCommunist and Post-Communist Studies, online first, 2023.  

Numer tematyczny „Understanding Contemporary Security” czasopisma „Politeja” (2022, nr 4(79), pod red. Artura Gruszczaka i Mateusza Kolaszyńskiego.  

Artur Gruszczak, Counter-Terrorism in the European Union: The Role of Intelligence Co-operation, The Journal of European and American Intelligence Studies 2022, t. 5, nr 2, s. 13-32.  

Krzysztof Koźbiał, Społeczeństwo obywatelskie a stosunek do instytucji politycznych w Republice Czeskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2022, z. 3, s. 157-174.  

Dariusz S. Kozerawski, The withdrawal of international forces from Afghanistan - security threats of the states and the region, “Politeja”, tom 19, nr 4 (79) (2022), s. 95-110.  

Paweł Siwiec, „Farys po arabsku z drugiej ręki prozą”, Między Oryginałem a Przekładem, 2022, nr 4(58), s. 25-52. https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/4832  

Justyna Budzik, Malarskie pogranicza Andrzeja Buszy, [w:] "Perspektywy kultury", tom 39, nr 4 (2022), s. 331-348.  

Marek Hańderek, Zapomniana czy przejęta wojna? Uwagi wokół książki Davida Cheng Changa "The Hijacked War: The Story of Chinese POWs in the Korean War", "Gdańskie Studia Azji Wschodniej" 2022, z. 22, s. 183-194.   

Bogdan Szlachta, Dwie uwagi historyka myśli politycznej o demokracji, [w:] Wokół historii (i) komunikacjiKsięga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Nowak, L. Pokrzycka, Wyd. UMCS: Lublin 2022, s. 35-46.  

Bogdan Szlachta, Płynność i wielość w liberalnej demokracji? Kilka (marginalnych) uwag dla Profesora Stanisława Filipowicza, [w:] Między rozumem a mitem. Wokół twórczości Profesora Stanisława Filipowicza, red. S. Józefowicz, M. Kassner, L. Nowak, Wydawnictwa UW: Warszawa 2022, s. 51-63;   

Bogdan Szlachta, Problematyczność „realizmu politycznego” w polskiej myśli politycznej do końca XVI wieku (na marginesie rozważań Stanisława Tarnowskiego sprzed ponad stulecia), [w:] Myśl polityczna. Biografistyka. Komunikowanie. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. dr hab. Ewie Maj z okazji jubileuszu pracy naukowej, red. A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, K. Mazurek, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2022, s. 109-122;   

Anna Duda, T. Róg, Czarnobylska pamięciolandia - kontrowersje i perspektywy [w:] Pamięć i dziedzictwo kulturowe. Studia i szkice in memoriam profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011) red. Paweł Plichta, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 163-183.  

Anna Duda, Nostalgia and Lost Authenticity: The Evolution of the International Picnic Country & Folk Festival in Mrągowo into a Tourist Attraction [w:] Spaces of diversity. Polish music festivals in a changing society (eds) Karolina Golemo and Marta Kupis, Jagiellonian University Press, Kraków 2022, pp. 171-191.  

Karolina Golemo, The EtnoKrakow Festival: Encounters at the Crossroads of Cultures, in: Karolina Golemo, Marta Kupis (eds.), Spaces of Diversity? Polish Music Festivals in a Changing Society, Jagiellonian University Press, Kraków 2022, pp. 119-145  

Joanna Bar, History as an Instrument of Contemporary International Conflicts: The Case of the Sudanese States [w:] Different Shades of the Past, edited by: Mateusz Kamionka and Przemysław Łukasik, De Gruyter Oldenbourg 2023, https://doi.org/10.1515/9783111000596-012  

 

INFORMACJE

Wydawnictwo Wiley ogłasza możliwość publikacji w nowym czasopiśmie Contemporary European Politics. Czasopismo, powstałe przy współpracy z UACES zaprasza do składania artykułów, recenzji i komentarzy. Redaktorami prowadzącymi są: dr Christopher Huggins, dr Natasza Styczyńska oraz dr Bruno Theodoro Luciano. Więcej o czasopiśmie i wymogach redakcyjnych: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/28330188.  

 

Dr Michał Dulak wraz z Pracownikami INPiSM oraz Studentami z Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ przygotował w ramach grantu finansowanego ze środków MSZ raport pt. „Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 2022” oraz grę decyzyjną pt. „Od Vancouver do Władywostoku – laboratorium dyplomacji wielostronnej”.