Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykład "Wojska Specjalne w Polsce" - relacja

W dniu 27 marca w Auditorium Maximum UJ odbył się wykład Podpułkownika Grzegorza Krawczyka - Zastępcy Szefa Szkolenia JW GROM. Spotkanie w imieniu władz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ otworzył p.o. Wicedyrektora ds. dydaktycznych dr Piotr Bajor, który przywitał zgromadzonych studentów i pracowników wydziału oraz podziękował reprezentantowi JW GROM za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia wykładu.

Następnie odbył się wykład Pułkownika Grzegorza Krawczyka, w trakcie którego omówione zostały kluczowe aspekty dotyczące funkcjonowania wojsk specjalnych w Polsce oraz działalności jednostki wojskowej GROM. Po wykładzie miała miejsce dyskusja, w trakcie której omówione zostały szczegółowe aspekty dotyczące poruszanej problematyki.

Organizatorem wydarzenia był Zakład Bezpieczeństwa Narodowego oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, we współpracy z Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego.

Zobacz galerię zdjęć