Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inter-Polit Leader: wizyta studyjna do Departamentu Służby Cywilnej

Studenci podnoszący swoje kompetencje przedsiębiorcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i tworzenie e-biznes planu w ramach wydziałowego projektu INTER POLIT LEADER wzięli między innymi udział w wizycie studyjnej do Departamentu Służby Cywilnej (Departament Służby Cywilnej to komórka organizacyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która na co dzień zajmuje się sprawami służby cywilnej, przede wszystkim kwestiami kadrowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju zawodowego. Odpowiadamy za system naborów do służby cywilnej. Nasz zespół analityczny gromadzi dane na temat korpusu służby cywilnej). Po warsztatach mieli możliwość zwiedzania reprezentacyjnych pomieszczeń w KPRM.

Przypominamy, że kolejna rekrutacja do projektu odbędzie się już wkrótce – zaraz na początku semestru letniego. Jednak już teraz odpowiemy na Wasze pytania i zarezerwujemy Wam miejsce.

kontakt: kinga.gajda@uj.edu.pl

Więcej informacji na:
http://www.wsmip.uj.edu.pl/inter-polit

(Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.)

Zobacz galerię zdjęć