Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20180625

Double degree z Uniwersytetem w Padwie – składanie aplikacji

Data: 25.06.2018
Kontakt: joanna.sondel-cedarmas@uj.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że do dnia 24 września 2018 r. u Pani mgr Doroty Krętkowskiej w sekretariacie IE, można skadać aplikacje na udział w programie double degree w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyki realizowanym przez Instytut Europeistyki UJ wraz z Corso di Laurea in Studi Europei Uniwersytetu w Padwie (Włochy).

Aplikacje powinny zawierać: 1) krótkie CV, 2) list motywacyjny do podjęcia studiów w ramach programu double degree, 3) kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z wyszczególnieniem średniej ze studiów, 4) certyfikat poświadczające znajomość języka angielskiego (przynajmniej na poziomie B1) 4) 3 zdjęcia paszportowe, 6) uwierzytelnioną kopię strony paszportu ze zdjęciem (obowiązuje wyłącznie studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa).

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu - Pani dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas (joanna.sondel-cedarmas@uj.edu.pl).