Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

202309028

Konferencja międzynarodowa "The Rise of the Digital Technocracy"

Data: 28.09.2023 - 29.09.2023
Miejsce: Budynek WSMiP, ul. Reymonta 4
Organizator: Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Kontakt: Łukasz Wordliczek, lukasz.wordliczek@uj.edu.pl, 012 663 27 57, 012 663 27 64 Maciej Turek, maciej.j.turek@uj.edu.pl, 012 663 27 57, 012 663 27 64 Maciej Smółka, maciek.smolka@uj.edu.pl, 012 663 27 57, 012 663 27 64
Witryna internetowa wydarzenia: https://digitaltechnocracy.uj.edu.pl/

Międzynarodowa konferencja naukowa „The Rise of the Digital Technocracy” ma na celu zaprezentowanie krytycznej i pogłębionej analizy zjawisk lokujących się w dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest swego rodzaju „super klasa” publiczno-prywatnych elit, które funkcjonują w ekosystemie transnarodowych instytucji. Dzięki dokonującym się od jakiegoś czasu przewartościowaniom, jest to grupa ludzi, którzy posiadają bezprecedensowe zasoby finansowe, a w konsekwencji – wpływy w świecie społecznym, politycznym i gospodarczym, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w skali globalnej. Drugi obszar zainteresowań to teoretyczna i empiryczna analiza systemu tak zwanej „technokracji”. W najszerszym ujęciu jest to model post-demokratycznego zarządzania opartego nie o mechanizmy wyborcze, lecz „zewnętrznych” ekspertów (technokratów) działających w oparciu o coraz bardziej wyrafinowane i efektywne techniki inwigilacji i kontroli przy wykorzystaniu cyfrowej infrastruktury komunikacyjnej.

Dodatkowo, konferencja ma być podstawą do zintegrowania środowiska badaczy zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

Więcej informacji na stronie internetowej.

granatowy plakat ze szczegółami organizacyjnymi konferencji