Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dotacje statutowe dla młodych badaczy

Dotacja statutowa dla młodych badaczy jest przeznaczona dla młodych pracowników naukowych do 35. roku życia oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wnioski należy składać na załączonych do uchwały wnioskach w dziekanacie Wydziału SMiP UJ przy ul Gołębiej 24.

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami dofinansowania, jak i rozliczania przyznawanych środków.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla młodych pracowników naukowych do 35. roku życia

Kraków, 10.04.2018

 

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniach 16 kwietnia - 15 maja 2018 roku można składać w dziekanacie WSMiP (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pok. 43, p. mgr Małgorzata JASEK) wnioski o przyznanie dotacji dla młodych pracowników nauki (do 35. roku życia).

Wnioski należy składać zgodnie z  zasadami podziału dotacji na załączonym formularzu wraz z ankietą działalności naukowej w latach zatrudnienia na UJ  w podziale na liczbę tych lat. 
 

Wniosek powinien być podpisany przez aplikującego oraz dyrektora instytutu bądź kierownika samodzielnej katedry.

Pragnę dodać, że:

1. w pierwszym rzędzie Komisja będzie rozpatrywać wnioski dotyczące projektów na tyle zaawansowanych w realizacji, że ich rozliczenie będzie możliwe jeszcze przed 30 listopada 2018 roku, a najdalej w pierwszej połowie roku 2019. Wnioski dotyczące projektów, których zakończenie przewidywane jest dopiero w drugiej połowie 2019 roku, winny zostać złożone w kolejnej edycji konkursu, w roku 2019.

2. młodzi pracownicy nauki nie mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów z puli DUN, która przeznaczona jest dla pracowników naukowych po 35. roku życia.


Wnioski niekompletne bądź nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przekazaniu środków przez MNiSW.

 

Z wyrazami szacunku,

Andrzej Porębski

prodziekan WSMiP ds finansowych i inwestycji

 

Pracownicy naukowi do 35. roku życia: zasady

Pracownicy naukowi do 35. roku życia: wyniki

Uczestnicy studiów doktoranckich