Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista osiągnięć poszczególnych jednostek organizacyjnych i pracowników - kliknij element z listy aby rozwinąć

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ:

 • Prof. dr hab. Bogdan Szlachta został odznaczony przez Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Vygaudasa Ušackasa Odznaką Honorową Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej Gwiazdą Tysiąclecia Litwy za zasługi dla Państwa Litewskiego oraz dla polityki zagranicznej Litwy.

Instytut Studiów Międzykulturowych UJ

 • Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej III stopnia (1992); Złoty Krzyż Zasługi RP.
 • Dr hab. Jarosław Rokicki: Srebrny Krzyż Zasługi RP; Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną pt.: „Kolor, pochodzenie, kultura. Rasa i grupa etniczna w społeczeństwie Stanów Zjednoczonych Ameryki"; Medal Komisji Edukacji Narodowej (1999); Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Za Wybitne Zasługi w Promocji Polski w Świecie dla kierowanej przez Jarosława Rokickiego Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego UJ, nagroda dla instytucji (2000).
 • Prof. dr hab. Ryszard Stemplowski: Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta (2000), Golden Interfaith Medallion Peace Through Dialogue (1999), Gran Croce di Merito del Ordine Constantiniano di S.Giorgio (1997); stypendia badawcze Robert Bosch - Stiftung (Stuttgart) i Alexander von Humboldt - Stiftung (Bonn) na Uniwersytecie Kolońskim (1980-82), Visiting Fellow, St.Antony's College (Oxford, 1974).
 • Dr hab. Monika Banaś: stypendium szwedzkiego Instytutu Emigracyjnego (Emigrant Institutet, Vaxjo) oraz grant habilitacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Dr Franciszek Czech: stypendium na University of Washington, Seattle (2007).
 • Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera: stypendium Instituto de Cooperación Iberoamericana, Madrid (1990); stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1993); stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (1995, 1996); stypendium w ramach programu Erasmus (2007 i 2008); grant habilitacyjny (2008-2011).
 • Dr Karolina Golemo: trzymiesięczne stypendium naukowe włoskiego MSZ i polskiego BUWiWM  na badania dotyczące polskiej imigracji we Włoszech oraz edukacji międzykulturowej (2009); trzymiesięczne stypendium naukowe włoskiego MSZ we współpracy z polskim MENiS  na badania do pracy doktorskiej (2007).
 • Dr Piotr Kletowski: stypendium doktoranckie Komitetu Badań Naukowych (2003); stypendium „Polityki" (2004), stypendium na Rzecz Nauki Polskiej (2005).
 • Dr hab. Andrzej Porębski: nagroda JM Rektora UJ za szczególne zaangażowanie w działalność dydaktyczną uczelni (2008); medal Komisji Edukacji Narodowej (2008).
 • Dr Elżbieta Wiącek - stypendium Fundacji Pruszyńskich im. Karola Estreichera (1999).

Katedra Ukrainoznawstwa UJ

 • Dr Agnieszka Gronek – Stypendium Fundacji Lanckorońskich przy PAU przyznane na kwerendę w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie (2012).
   
 • Prof. Włodzimierz Mokry – odznaczenia i nagrody: nagroda Fundacji Jana Pawła II za osiągnięcia naukowe ukazujące chrześcijańskie korzenie kultury ukraińskiej oraz za działalność na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego (1987), laureat nagrody Fundacji Krzyżanowskich (1992), nagroda Niezależnej Fundacji Sprzyjania Kulturze Polskiej Polcul Foundation (1997), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998 ), medal Pro Ecclesia et Pontifice przyznawany przez papieża (2004).