Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dysertacje obronione poza WSMiP UJ

Prace doktorskie wypromowane w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu przez pracowników naukowych Wydziału:

2009 rok

 • Brak absolutu. Pojęcia dobra i zła w japońskiej popkulturze, data obrony: 21/05/2009 (dr Dorota Barańska; promotor: prof. UJ, dr hab. Adam Jelonek), Wydział Filozoficzny UJ;
 • Przemiany stereotypu Polski i Polaków we Włoszech po 1945 roku, data obrony: 16/04/2009 (dr Karolina Golemo; promotor: prof. dr  hab. T. Paleczny), Wydział Filozoficzny UJ;
 • Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej, data obrony: 19/03/2009 (dr Bartłomiej Brążkiewicz; promotor: dr hab. Andrzej Dudek), Wydział Filologiczny UJ;
 • Strach jako czynnik integrujący globalne społeczeństwo, data obrony: 26/02/2009 (dr Franciszek Czech; promotor: prof. dr  hab. T. Paleczny), Wydział Filozoficzny UJ;
 • Tożsamość na pograniczu kultur. Świadomość narodowa meksykańskiej grupy etnicznej na południowym zachodzie Stanów Zjednoczonych, data obrony: 19/01/2006 (dr Anna Kaganiec; promotor: prof. dr hab. T. Paleczny), Wydział Filologiczny UJ;
 • Koncepcja Jeruzalem jako centrum mundi w księgach Tanachu, data obrony: 15/01/2009 (dr Paweł Plichta: promotor: prof. dr hab. A. Pankowicz), Wydział Filozoficzny UJ;

2008 rok

 • Archeologia i nacjonalizm w Peru, data obrony: 27/06/2008 (dr Marta Kania; promotor: prof. dr hab. A. Walaszek), Wydział Historyczny UJ;

2007 rok

 • „Drzewo wpływu". Związki twórczości Charlesa Renniego Mackintosha z Europą Środkową, data obrony: 23/11/2007 (dr Dorota Leśniak; promotor: prof. dr hab. J. Purchla), Wydział Historyczny UJ;
 • Inteligencja a kultura. O problemach samoidentyfikacji XIX-wiecznej inteligencji rosyjskiej, data obrony: 21/06/2007 (dr Małgorzata Abassy; promotor: prof. UJ, dr hab. L. Liburska), Wydział Filologiczny UJ;

2006 rok

 • Найти человека в человеке. Образ героя в творчестве Николая Гоголя, data obrony: 18/05/2006 (dr Dymitr Romanowski; promotor: prof. dr hab. H. Kowalska-Stus), Wydział Filologiczny UJ;

2005 rok

 • Miasto jako symbol w procesie tworzenia tożsamości regionalnej, narodowej i ponadnarodowej, data obrony: 22/09/2005 (dr Paweł Kubicki; promotor: prof. dr hab. Z. Mach), Wydział Filozoficzny UJ;

2004 rok

 • Awans społeczny i zmiana wiktoriańskiego wizerunku kobiety w kulturze Kanady na przełomie XIX i XX wieku, data obrony: 16/04/2004 (dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek; promotor: prof. UJ, dr hab. A. Reczyńska), Wydział Historyczny UJ;
 • Polonijne organizacyjne ograniczenia ubezpieczeniowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki w procesie przemian (dr Małgorzata Wawrykiewicz-Gorlach; promotor: prof. dr hab. G. Babiński);

2003 rok

 • Demon Południa i zafałszowanie egzystencji: o acedii starożytnego mnicha i zbędności inteligenta rosyjskiego XIX w., data obrony: 20/02/2003 (dr Lidia Macheta; promotor: prof. dr hab. A. Raźny), Wydział Filologiczny UJ;
 • Obraz Ameryki w publicystyce i twórczości pisarzy „trzeciej fali" emigracji rosyjskiej, data obrony: 22/05/2003 (dr Agnieszka Malska; promotor: prof. dr hab. L. Suchanek), Wydział Filologiczny UJ;
 • Różne wcielenia negacji. O różnych kulturowo typach znaczeń negatywnych w procesie interpretacji wypowiedzeń przedstawiających, data obrony: 24/04/2003 (dr Renata Rodak; promotor: prof. dr hab. A. Awdiejew), Wydział Filologiczny UJ;

2001 rok

 • Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, data obrony: 20/12/2001 (dr Ewa Michna; promotor: prof. dr hab. G. Babiński), Wydział Filozoficzny UJ;
 • Pluralizm etniczno-kulturowy w społecznościach lokalnych na pograniczu polsko-ukraińskim, data obrony: 15/02/2001 (dr Dariusz Wojakowski, promotor: prof. dr hab. Grzegorz Babiński), Wydział Filozoficzny UJ;

2000 rok

 • Franciszek Mączyński - romantyk czy modernista?, data obrony: 26/05/2000 (dr Rafał Solewski; promotor: prof. dr hab. J. Purchla), Wydział Historyczny UJ;

1999 rok

 • Krytyka postmodernistycznej antropologii kultury, data obrony: 21/01/1999 (dr Marcin Lubaś; promotor: prof. dr hab. Z. Mach) Wydział Filologiczny UJ.