Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie - kliknij element z listy aby rozwinąć

Julita Biniewska

Tytuł:

Kulturowa tożsamość emigranta rosyjskiego. Memuarystyka młodego pokolenia pierwszej fali

Streszczenia:

Promotor:

prof. dr hab. Katarzyna Duda

Recenzenci i recenzje:

 • prof.dr hab. Lucjan Suchanek - recenzja
 • dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 21 kwietnia 2015 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 11 września 2018 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29 stycznia 2019 r.

Katarzyna Górska

Tytuł:

Zmiany w tożsamości kulturowej migrantów w Limie – studium przypadku osiedla Nuevo Pachacutec

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Andrzej Krzanowski

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Mirosława Czerny - recenzja
 • prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 marca 2015 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 19 stycznia 2016 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 września 2016 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora: 13 września 2016 r.

Jakub Kościółek

Tytuł:

Kulturowe uwarunkowania polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec ludobójstwa w Afryce

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Wawrzyniec Nazwisko prof. UJ

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Bohdan Szklarski prof. UW - recenzja
 • dr hab. Krzysztof Trzciński prof. PAN - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13 grudnia 2016 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 czerwca 2017 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora:

Joanna Kulpińska

Tytuł:

Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy

Streszczenie:

Promotor:

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński - recenzja;
 • dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 15 grudnia 2015 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 września 2016 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora: 13 września 2016 r.

Kinga Nędza-Sikoniowska

Tytuł:

Syberyjskie miasto radzieckie. Między projektem nowoczesnym a świadomością utopijną.

Streszczenie:

Promotor:

dr hab. Andrzej Dudek

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) -recenzja;
 • dr hab. Jakub Sadowski (Wydział Filologiczny UJ, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Maciej Pletnia

Tytuł:

Kulturowy wymiar pamięci zbiorowej o Wojnie na Pacyfiku we współczesnym społeczeństwie japońskim

Streszczenie:

Promotor:

dr. hab Leszek Korporowicz

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz – recenzja;
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.

Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 15 września 2015 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 października 2016 r.

Nadanie stopnia naukowego doktora:

Klaudia Wilk-Mhagama

Tytuł:

"Aktywność organizacji wyznaniowych i ich wpływ na zmiany polityczne, społeczne i kulturowe w Tanzanii"

Streszczenia:

 • Streszczenie rozprawy: wersja polska
 • Streszczenie rozprawy (summary): English version

Promotor:

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Recenzje:

 • prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz – Uniwersytet Warszawski - recenzja;
 • prof. dr hab. Jarosław Różański – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - recenzja.

Harmonogram:

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17.06.2016 r.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 19.12.2015 r.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 12.04.2016 r. (zawiadomienie)

Nadanie stopnia naukowego doktora: 19.04.2016 r.