Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przewody doktorskie - kliknij element z listy aby rozwinąć

Od 1 października 2019 roku postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora prowadzone są przez Rady Dyscyplin UJ.

Postępowania o nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii: Rada Dyscypliny Nauki i kulturze i religii: https://rd-nokir.nauka.uj.edu.pl/

Postępowania o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji: Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji: https://rdn-politadm.nauka.uj.edu.pl/

Julita Biniewska

Tytuł:

Kulturowa tożsamość emigranta rosyjskiego. Memuarystyka młodego pokolenia pierwszej fali

Streszczenia:

Promotor:

prof. dr hab. Katarzyna Duda

Recenzenci i recenzje:

 • prof.dr hab. Lucjan Suchanek - recenzja
 • dr hab. Urszula Cierniak, prof. UJD - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 21 kwietnia 2015 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 11 września 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 29 stycznia 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 19 lutego 2019 r.

Anna Duda

Tytuł:

Turysta wobec porzuconego dziedzictwa. Doświadczenie turystyczne Polaków w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia

Streszczenia:

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab.Karolina Buczkowska-Gołąbek - recenzja
 • dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 13 września 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13 listopada 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 14 marca 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 16 kwietnia 2019 r.

Katarzyna Górska

Tytuł:

Zmiany w tożsamości kulturowej migrantów w Limie – studium przypadku osiedla Nuevo Pachacutec

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Andrzej Krzanowski

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Mirosława Czerny - recenzja
 • prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 17 marca 2015 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 19 stycznia 2016 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 września 2016 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 13 września 2016 r.

Anna Jankowska

Tytuł:

Moda i modyfikacja ciała jako forma komunikowania tożsamości – perspektywa imitacyjna Gabriela Tarde’a. Przypadek Indii

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Leszek Korporowicz

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW - recenzja
 • dr hab. Maciej Ząbek, prof. UW - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 15 września 2015 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 11 września 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7 maja 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 18 czerwca 2019 r.

Jakub Kościółek

Tytuł:

Kulturowe uwarunkowania polityki Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec ludobójstwa w Afryce

Streszczenia:

Promotor:

dr hab. Wawrzyniec Nazwisko prof. UJ

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Bohdan Szklarski prof. UW - recenzja
 • dr hab. Krzysztof Trzciński prof. PAN - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 13 grudnia 2016 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 czerwca 2017 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 20 czerwca 2017 r.

Joanna Kulpińska

Tytuł:

Wzory zamorskich migracji wiejskich. Ciągłość i zmiana zachowań migracyjnych na przestrzeni stulecia (pocz. XX wieku – pocz. XXI wieku), na przykładzie podkarpackiej Babicy

Streszczenie:

Promotor:

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Grzegorz Babiński - recenzja;
 • dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 15 grudnia 2015 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 5 września 2016 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 13 września 2016 r.

Antonina Łuszczykiewicz

Tytuł:

Kulturowe dziedzictwo Indii w zasadach Pancha Shilaijego rola w porozumieniu chińsko-indyjskim (1954–2014)

Streszczenie:

Promotor:

ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Renata Czekalska - recenzja;

  prof. dr hab. Stanisław Tokarski - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 14 czerwca 2016r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony:16 października 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26 lutego 2019 r. (zawiadomienie)
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 19 marca 2019 r.

Tomasz Mróz

Tytuł:

Antoniego Czechowa antropologia pracy

Streszczenie:

Promotor:

dr hab. Andrzej Dudek

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Anna Jędrzejkiewicz - recenzja;
 • prof. dr hab. Jan Krasicki - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony:16 października 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 3 lczerwca 2019 r. (zawiadomienie)
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 18 czerwca 2019 r.

Kinga Nędza-Sikoniowska

Tytuł:

Syberyjskie miasto radzieckie. Między projektem nowoczesnym a świadomością utopijną.

Streszczenie:

Promotor:

dr hab. Andrzej Dudek

Recenzenci i recenzje:

 • dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN (Instytut Archeologii i Etnologii PAN) -recenzja;
 • dr hab. Jakub Sadowski (Wydział Filologiczny UJ, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 20 maja 2014 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 19 czerwca 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 8 stycznia 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 19 lutego 2019 r.

Maciej Pletnia

Tytuł:

Kulturowy wymiar pamięci zbiorowej o Wojnie na Pacyfiku we współczesnym społeczeństwie japońskim

Streszczenie:

Promotor:

dr. hab Leszek Korporowicz

Recenzenci i recenzje:

 • prof. dr hab. Mikołaj Melanowicz – recenzja;
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz – recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu: 17 czerwca 2014 r.
 • Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie do publicznej obrony: 15 września 2015 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 października 2016 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 15 listopada 2016 r.

Małgorzata Staszczak-Ciałowicz

Tytuł:

Od protestanckiej ascezy kulinarnej do biesiadnego hedonizmu. Przemiany w obyczaju jedzeniowym jako przejaw transformacji kulturowej mieszkańców Finlandii.

Streszczenia:

Promotor:

prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

Recenzje:

 • prof. dr hab.Halina Rusek - recenzja;
 • dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 15 listopada 2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 11 grudnia 2018 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 15 kwietnia 2019 r.
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 14 maja 2019 r.

Klaudia Wilk-Mhagama

Tytuł:

Aktywność organizacji wyznaniowych i ich wpływ na zmiany polityczne, społeczne i kulturowe w Tanzanii

Streszczenia:

 • Streszczenie rozprawy: wersja polska
 • Streszczenie rozprawy (summary): English version

Promotor:

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ

Recenzje:

 • prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz – Uniwersytet Warszawski - recenzja;
 • prof. dr hab. Jarosław Różański – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - recenzja.

Harmonogram:

 • Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17.06.2016 r.
 • Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 19.12.2015 r.
 • Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 12.04.2016 r. (zawiadomienie)
 • Nadanie stopnia naukowego doktora: 19.04.2016 r.