Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje w toku - kliknij element z listy aby rozwinąć

Anna Bartnik

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 8.10.2019 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski - Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Karol Derwich - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Maciej Duszczyk - Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - prof. dr hab. Henryk Chałupczak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - prof. dr hab. Dorota Praszałowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Wojciech Łukowski - Uniwersytet w Białymstoku
 • członek komisji - prof. dr hab. Tadeusz Paleczny- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 8.04.2019 r.
 • powołanie komisji: 8.10.2019 r.

Franciszek Czech

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 8.10.2019 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Dominik Sieklucki prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Ewa Marciniak - Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Przemysław Żukiewicz, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • recenzent - dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Artur Laska, prof. UKW - Uniwersytet w Białymstoku
 • członek komisji - dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 5.04.2019 r.
 • powołanie komisji: 8.10.2019 r.

Olga Janikowska

Wniosek do CK

Decyzja CK w sprawie wyznaczenia Rady Wydziału studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 8.10.2019 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Antoszewski - Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Krzysztof Koźbiał - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Ryszard Zięba - Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Tadeusz Dmochowski - Uniwersytet Gdański
 • recenzent - prof. dr hab. Marek Bankowicz -  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Agnieszka Rothert - Uniwersytet  Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 19.11.2018 r.
 • powołanie komisji: 8.10.2019 r.

Tomasz Klin

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji – dr hab. Marek Czajkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Czarny – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • recenzent – dr hab. Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Łukasz Kamieński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 26.09.2017 r.
 • powołanie komisji: 5.12.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 19.06. 2018 r.
 • opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania od uchwały Rady: 11.09. 2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF).

Sprostowanie w protokole Rady Wydziału z dnia 19.06. 2018 r. (PDF)

Michał Lubina

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 2.04.2019 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk - Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Stanisław Filipowicz – Uniwersytet Warszawski
                    - dr hab. Zbigniew Stawrowski prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie *
  * decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10.09. 2019 r. w sprawie zmiany recenzenta
 • recenzent - dr hab. Kazimierz Dziubka prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • recenzent - ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • członek komisji - prof. dr hab. Robert Kłosowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 17.01. 2019 r.
 • powołanie komisji : 2.04.2019 r.

Grzegorz Nycz

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 3.09.2019 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Roman Kuźniar - Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG - Uniwersytet Gdański
 • recenzent - prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • recenzent - dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Bartosz Bolechów - Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji - dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 7.03.2019 r.
 • powołanie komisji: 3.09.2019 r.