Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje w toku

Od 1 października 2019 roku postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji prowadzi Rada Dyscypliny Nauki o polityce i administracji
https://rdn-politadm.nauka.uj.edu.pl