Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje w toku - kliknij element z listy aby rozwinąć

Tomasz Klin

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:

 • przewodniczący komisji – prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk – Uniwersytet Warszawski
 • sekretarz komisji – dr hab. Marek Czajkowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Zięba – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent – prof. dr hab. Ryszard Czarny – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • recenzent – dr hab. Łukasz Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji – prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • członek komisji – dr hab. Łukasz Kamieński – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 26.09.2017 r.
 • powołanie komisji: 5.12.2017 r.
 • uchwała Rady Wydziału: 19.06. 2018 r.
 • opinia Rady Wydziału w sprawie odwołania od uchwały Rady: 11.09. 2018 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego (PDF).

Sprostowanie w protokole Rady Wydziału z dnia 19.06. 2018 r. (PDF)

Marta Majorek

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 06.11.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - prof. dr hab. Roman Bäcker - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • sekretarz komisji - dr hab. Monika Ślufińska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • recenzent - prof. dr hab. Ewa Stasiak-Jazukiewicz – Uniwersytet Warszawski
 • recenzent - dr hab. Jacek Kołodziej - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Piotr Grabowiec – Uniwersytet Wrocławski
 • członek komisji - dr hab. Piotr Borowiec - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 29.05.2018 r.
 • powołanie komisji: 06.11.2018 r.

Marek Świstak

Wniosek do CK

Autoreferat

Komisja habilitacyjna:
(powołana decyzją Centralnej Komisji ds. Spraw Stopni i Tytułów z dnia 06.11.2018 r.):

 • przewodniczący komisji - dr hab. Robert Alberski prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 • sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Gacek prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • recenzent - dr hab. Mirosław Grewiński prof. WPS - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
 • recenzent - prof. dr hab. Katarzyna Głąbicka-Auleytner - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • recenzent - prof. dr hab. Janusz Węc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • członek komisji - dr hab. Krzysztof Tomaszewski - Uniwersytet Warszawski
 • członek komisji - dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Harmonogram:

 • wszczęcie: 13.09.2018 r.
 • powołanie komisji: 06.11.2018 r.