Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Biblioteki WSMiP UJ

mgr Agnieszka Basiarz – kierownik, tel. 12 663 27 90; agnieszka.basiarz@uj.edu.pl

mgr Magda Hłobił-Zwiercan – kustosz, tel. 12 663 27 91; magda.hlobil@uj.edu.pl

mgr inż. Ewa Jamka – kustosz, tel. 12 663 27 91; ewa.jamka@uj.edu.pl

mgr Małgorzata Kostecka-Strojniak - kustosz, tel. 12 663 27 91; malgorzata.kostecka-strojniak@uj.edu.pl

mgr Joanna Kulig - kustosz, tel. 12 663 27 91; joanna.j.kulig@uj.edu.pl

mgr Joanna Łukasiewicz - kustosz, tel. 12 663 27 91; joanna.lukasiewicz@uj.edu.pl

Dariusz Stępniewski – starszy bibliotekarz, tel. 12 663 27 91; dariusz.stepniewski@uj.edu.pl

mgr Barbara Sułek - kustosz, tel. 12 663 27 91; barbara.sulek@uj.edu.pl

mgr Magda Sułek – młodszy bibliotekarz, Tel. 12 663 27 91; magda1.sulek@uj.edu.pl

mgr Danuta Witek - kustosz, tel. 12 663 27 91; danuta.witek@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Cieśla - bibliotekarz, tel. 12 663 27 91; agnieszka.ciesla@uj.edu.pl