Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Repozytorium UJ

Osoby odpowiedzialne za prace w Repozytorium UJ z podziałem na poszczególne Instytuty:

IAiSP – Magda Hłobił-Zwiercan (magda.hlobil@uj.edu.pl)

IBiDW – Agnieszka Basiarz (agnieszka.basiarz@uj.edu.pl) /Małgorzata Kostecka-Strojniak (malgorzata.kostecka-strojniak@uj.edu.pl) / Joanna Łukasiewicz (joanna.lukasiewicz@uj.edu.pl) / Barbara Sułek (barbara.sulek@uj.edu.pl)

INPiSM - Agnieszka Basiarz /Małgorzata Kostecka-Strojniak / Joanna Łukasiewicz / Barbara Sułek

IRiEW – Magda Hłobił-Zwiercan

ISE – Agnieszka Cieśla (agnieszka.ciesla@uj.edu.pl)

ISM – Danuta Witek (danuta.witek@uj.edu.pl)

ZSP-U - Agnieszka Basiarz /Małgorzata Kostecka-Strojniak / Joanna Łukasiewicz / Barbara Sułek

Telefon kontaktowy: 12 663 27-91

Instrukcja zamieszczania opisów w RUJ

Szczegółowe informacje

Zamieszczanie plików

ZARZĄDZENIE NR 130 REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO z 23 grudnia 2014 roku w sprawie trybu rejestracji dorobku publikacyjnego pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego