Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakup książek z projektów

- faktury na zakupione książki muszą być wystawione na:  Uniwersytet Jagielloński, ul Gołębia 24, 31-007 Kraków;

- zakupione książki dostarczane są do Biblioteki Wydziałowej wraz z fakturą VAT;

- po sprawdzeniu faktury ze stanem faktycznym, książki wpisywane są do inwentarza zbiorów biblioteki;

- następnie faktura jest opisywana (opis musi zawierać: sygnaturę, pod która książki zostały wpisane do inwentarza, podpis wraz z pieczątką imienną pracownika Biblioteki);

- książki zostają wprowadzone do systemu bibliotecznego ALMA i udostępnione zgodnie z zapisami Regulaminu Biblioteki WSMiP UJ.