Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230120

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową pt. „New Horizons of the Mediterranean Space. Transforming Borders in a Post-Territorial World”

Data: 20.01.2023
Miejsce: ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków, sala 010 oraz online
Organizator: Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich Instytutu Studiów Europejskich UJ

Zakład Polityki i Kultury Krajów Śródziemnomorskich
Instytutu Studiów Europejskich Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt.
New Horizons of the Mediterranean Space. Transforming Borders in a Post-Territorial World.

 

Konferencja jest rezultatem projektu DG_MED “Digital competences of academic staff. A new dimension of Mediterranean studies” realizowanego w ramach programu Erasmus+

Ref. 2020-1-PL01-KA226-HE-095909. Action 2: Strategic partnerships for digital education in the higher education sector. Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Strategic Partnerships for higher education.

 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej: 1) w Sali 010 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, ul Reymonta 4 oraz on-line na platformie Microsoft Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDlhNTNmNjctZDJkYi00NjVjLWFiM2MtZGVmN2JhOGRlYWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224f1cd681-0680-4b8b-8a87-cd2548684d3b%22%7d

Pliki do pobrania
Program
Plakat ze szczegółami konferencji po angielsku na tle morza