Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyta pracowników naszego Wydziału w George Marshall Center

W dniach 17-18 stycznia dr Dominika Dziwisz i dr Błażej Sajduk z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ odbyli wizytę studyjną w George C. Marshall European Center for Security Studies w Garmisch-Partenkirchen. Wizyta odbyła się w ramach realizacji grantu ID.UJ na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni.

Celem wizyty było budowanie współpracy między Katedrą Bezpieczeństwa Narodowego i Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ a George C. Marshall European Center for Security Studies. Ponadto przedyskutowano ofertę nowego programu szkoleniowego oferowanego przez Centrum Marshalla, Program on Cyber Security Studies (PCSS), i możliwości przyszłej współpracy merytorycznej.

Na zdjęciu: dr Dominika Dziwisz, dr Błażej Sajduk i Commander (US) Jonathan G. Odom, Dyrektor Marshall Center’s Program on Cyber Security Studies (PCSS).

dr Dominika Dziwisz, dr Błażej Sajduk i Commander (US) Jonathan G. Odom, Dyrektor Marshall Center’s Program on Cyber Security Studies