Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Quo vadis Euroazjo? W poszukiwaniu nowych dróg Partnerstwa - nowa publikacja pod współredakcją pracowniczki naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazała się książka pod redakcją Bartosza Hordeckiego i Anny Jach pt. „Quo vadis Euroazj? W poszukiwaniu nowych dróg Partnerstwa"

Redaktor: Bartosz Hordecki, Anna Jach

Tytuł publikacji

  • w języku polskim: Quo Vadis Eurazjo? W poszukiwaniu nowych dróg partnerstwa
  • w języku angielskim: Quo Vadis Eurasia? In Search of New Ways of Partnership

Nazwa wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce i data wydania: POZNAŃ 2020

Ilość stron: 370

Ilość arkuszy wydawniczych: 31,18

Numer ISBN: 978-83-66740-14-3

Ilość punktów: 100

Inne – DOI: 10.14746/wnpid.2020.9788366740143

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: Eurazja, partnerstwo strategiczne, integracja i dezintegracja obszaru eurazjatyckigo
  • w języku angielskim: Eurasia, The Strategic pPrtnership, Integration and Disintegration of the Eurasiatic Area

Opis publikacji:

Pytanie „dokąd zmierza Eurazja?” Pozostaje zarówno ważne, jak i kłopotliwe. Próba odpowiedzi na nie wiąże się nieodzownie z koniecznością określenia, jak pojęcie Eurazji można rozumieć. Jednocześnie różne sposoby jej definiowania pociągają za sobą określone konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Uwzględniając przywołane uwagi, w monografii podjęto namysł nad głównymi kierunkami, w których rozwija się subkontynent eurazjatycki, a w szczególności jego region centralny.

Autorzy opracowania zaproponowali zestaw diagnoz i prognoz odnoszących się do przywołanej kwestii, zastanawiając się nad perspektywami budowania relacji partnerskich pomiędzy podmiotami współkonstytuującymi realia eurazjatyckie.

Główne wątki monografii dotyczą:

1) ewolucji dyskursu ideowego dotyczącego Eurazji,

2) procesów integracyjnych oraz dezintegracyjnych w regionie postradzieckim postrzeganym jako jej geograficzne centrum,

3) procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na poziomie subregionalnym, a więc w Europie Wschodniej, na kaukazie oraz w Azji Centralnej.

Monografia została przygotowana przez dwudziestoczteroosobowy zespół badawczy. Zainteresowania naukowe autorów wchodzących w jego skład obejmują rozwój procesów społeczno-politycznych oraz stosunków międzynarodowych w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni postradzieckiej. Reprezentują oni różne dyscypliny oraz kilkanaście ośrodków akademickich i badawczych w Polsce i zagranicą.

Praca ma charakter interdyscyplinarny i powstała z intencją upowszechnienia rezultatów studiów nad obszarem eurazjatyckim. Stanowi też zachętę do pogłębiania dyskusji dotyczącej możliwych wariantów jego przyszłego rozwoju.

Okładka książki Quo vadis Euroazj? W poszukiwaniu nowych dróg Partnerstwa

Polecamy również
"Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce" - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału
"Na drodze do samodzielności. Ewolucja instytucji samorządu Inuitów w kanadyjskiej Arktyce" - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału
OBWE.pl - raport oraz gra decyzyjna dotycząca przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 r.
OBWE.pl - raport oraz gra decyzyjna dotycząca przewodnictwa Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 2022 r.
<span lang="en">Global Political Leadership. In Search of Synergy</span> - nowa publikacja autorstwa pracowniczki naszego Wydziału
Global Political Leadership. In Search of Synergy - nowa publikacja autorstwa pracowniczki naszego Wydziału
<span lang="en">"Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges"</span> - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału
"Regional Policy in China. Development and Strategic Challenges" - nowa publikacja autorstwa pracownika naszego Wydziału