Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja pracowników Wydziału pt. "Europe in the Visegrad Perspective. On-line Reader"

Pod redakcją dra Grzegorza Pożarlika z Instytutu Europeistyki UJ ukazał się podręcznik zatytułowany "Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective. On-line Reader".

Publikacja ta adresowana jest w pierwszym rzędzie do studentów stosunków międzynarodowych, ale potencjalnie mogą nią być zainteresowani także studenci europeistyki, politologii, socjologii i filozofii.

Opublikowany przez Wydział SMiP UJ podręcznik powstał w ramach realizacji grantu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na rzecz rozwoju wspólnego programu studiów (Visegrad University Studies Grant—Joint/Multiple Degree Program) o numerze 61360003.

Wspomniany grant jest realizowany przez Wyszehradzką Sieć Na Rzecz Badań, Edukacji i Mobilności VNDREAM, na czele której stoi nasz Wydział. W jej skład wchodzi także: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu w Peczu (Węgry), Wydział Studiów Politycznych i Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy (Słowacja) oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie (Czechy).

W ramach wspomnianego grantu konsorcjum VNDREAM uruchomiło w roku akademickim 2013/2014 łączony program studiów w języku angielskim o nazwie Master of Arts in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective. Studenci tego kierunku spędzają każdy kolejny semestr na innej środkowoeuropejskiej uczelni. Najzdolniejsi z nich mogą zaś liczyć na stypendia.

Spis treści "Joint Second Cycle Degree in International Relations: Europe in the Visegrad Perspective. On-line Reader":

Gilles Rouet: Build and legitimize Europe

Grzegorz Pożarlik: Conceptualising the EU as new kind of power in late-Westphalian international relations. The case of EU policy towards Ukrainian crisis.

Marcin Rebes: Totality Thoughts and Fear of Totalitarianism in the past and contemporary international relations. Truth and Responsibility from the Perspective of an Attitude towards the Other by Jakob Leib Talmon and Emmanuel Levinas.

Marcin Grabowski: Regional Integration in the Asia-Pacific: Is there Anything Left from Asia-Pacific Community Proposal?

Monika Eriksen: European Common Security and Defense Policy: The Case of Visegrad Battlegroup

Ewa Kamarad: The unification of Conflict of Law Rules in the European Union and its Influence on Private International Law in the Coutrysides of the Visehrad Group

Kinga Anna Gajda: The cultural dimensions and differences inside the Visegrad Group

Krzysztof Koźbiał: The Party System of The Czech Republic

Viktor Glied: From the green movement to a party. The effect of the crisis and democratic movements in Hungary

Zoltán Bretter: Halfway or No Way?

István Tarrosy oraz Zoltán Voros: Hungary's Global Opening to an Interpolar World

Andrea Schmidt: The economic transformation in Hungary: detour or impasse?

Data opublikowania: 24.11.2014
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz