Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja o nieformalnej edukacji pod redakcją pracownika Wydziału

Ukazała się publikacja pt. „Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukacje nieformalną" pod redakcją dr Kingi Anny Gajdy z Instytutu Europeistyki UJ.

Publikacja jest zwieńczeniem projektu „Nieformalna Droga Rozwoju, czyli o kompetencjach zdobytych przez edukacje nieformalną", realizowanego przez Stowarzyszenie Europe4Youth, w którym uczestniczyli pracownicy WSMiP jako prelegenci na konferencji.

Publikacja dostępna jest w wersji książkowej oraz on-line. Została ona zrecenzowana przez prof. dr hab. Jolantę Karbowniczek oraz ks. prof. dr. hab. Władysława Kubika. Książka zawiera między innymi teksty studentów i pracowników IE UJ.

Spis treści:

Słowo wstępne koordynatora projektu
Słowo wstępne redaktora publikacji
O projekcie
O organizatorze
Geneza i rozwój europejskiej polityki na rzecz młodzieży
– Piotr Warzyszyński
Historia i geneza powstania polskiej rady organizacji młodzieżowych – Magdalena Macińska
Tworzenie młodzieżowych rad i dialog usystematyzowany jako narzędzia polityki na rzecz młodzieży – Melanie Raczek
Implementacja europejskiej polityki młodzieżowej w Republice Federalnej Niemiec – Laura Reiser
Wschodni wymiar europejskiej polityki młodzieżowej – „okno dla młodzieży z krajów partnerstwa wschodniego" – Maria Pobóg-Lenartowicz
Społeczne postrzeganie wolontariatu w Polsce – Mateusz Jamro, Kamil Stolarek
Praktyka i zastosowanie metod edukacji poza-formalnej na tle procesów polityczno-społecznych w Europie – Barbara Moś
Wyzwania w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych poza systemem formalnym – Ewa Bacia
Rola nauki poza-formalnej w rozwijaniu miękkich kompetencji młodzieży – Radosław Mamoń
Youtpass jako narzędzie rozpoznawania efektów edukacji poza-formalnej – Marta Małota
Nauczanie nieformalne – wytyczne unijne i próba implementacji – Kinga Anna Gajda
Elementy pedagogiki przeżyć w pedagogice ignacjańskiej – Iwona Jamro

Data opublikowania: 03.12.2014
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz