Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy" – nowa książka pod redakcją pracowników Wydziału

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się najnowsza książka pod redakcją prof. Jana W. Tkaczyńskiego i dra Marka Świstaka "Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i perspektywy".

Przedmiotowe opracowanie obejmuje najważniejsze polityki Unii Europejskiej:

  • budżetową,
  • regionalną,
  • innowacyjną oraz koncepcję inteligentnej specjalizacji,
  • Wspólną Politykę Rolną,
  • energetyczną,
  • Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa,
  • ochrony środowiska oraz konsumentów.

W publikacji wzięto pod uwagę nie tylko aktualny stan dyskusji wokół wymienionych polityk publicznych Unii Europejskiej, lecz także spróbowano wskazać – z odwołaniem się do szeroko wykorzystanego materiału statystycznego oraz bibliograficznego opartego na dokumentach źródłowych − gdzie występują zagrożenia, ale też gdzie istnieją szanse na zdynamizowanie tych polityk dla dobra naszego kraju.

Więcej informacji na stronie Wydawnictwa UJ

Data opublikowania: 29.04.2015
Osoba publikująca: Tomasz Pugacewicz