Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozyskane granty - kliknij element z listy aby rozwinąć

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Dr hab. Radosław Rybkowski, prof. UJ

Research Infrastructure Training Plus

2020-2023

Komisja Europejska

Horyzont 2020

H2020-INFRASUPP-2020-2

Dr hab. Paweł Laidler

Zaufanie i przejrzystość w czasach inwigilacji. Perspektywa amerykańska, niemiecka i polska (Trust and Transparency in an Age of Surveillance. American, German and Polish Perspectives).

2018-2021

NCN

BEETHOVEN NCN - PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

BEETHOVEN 2

Dr hab. Paweł Laidler

Konstytucjonalizacja polityki jako narzędzie kontroli i równowagi w ujęciu porównawczym

2019-2021

NCN

OPUS NCN

OPUS 16

Dr Rafał Kuś

National Public Radio w amerykańskim systemie medialnym i politycznym

2019-2020

NCN

MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE

MINIATURA 3

Dr Tomasz Soroka

Miejsce i znaczenie języka inuickiego w polityce i prawie terytorium Nunavut

2019-2020

NCN

MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE

MINIATURA 3

Dr hab. Łukasz Kamieński

Neurobiologia i neurotechnologie na wojnie

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 17

Dr Agnieszka Małek

Pomiędzy Kanadą a Polską: transnarodowe praktyki, przekazy polityczne i obywatelskie zaangażowanie

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 18

Dr Katarzyna Górska, dr Joanna Kulpińska

Wpływ zmian polityki imigracyjnej Polski wywołanych przez COVID-19 na rynek pracy

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Monika Sawicka

Znaczenie regionu Ameryki Łacińskiej w polityce zagranicznej Brazylii w latach 2003-2020

2020-2021

NCN

MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE

MINIATURA 4.

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Prof. dr hab. Adam Jelonek

Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce.

2017-2020

NCN

OPUS NCN

OPUS 11

Mgr Simona Sienkiewicz

Synkretyzm religijny jako droga do dialogu międzywyznaniowego na przykładzie Moluków (Indonezja).

2016-2021

MNISW

DIAMENTOWY GRANT   MNISW

DIAMENTOWY GRANT V

Mgr Simona Sienkiewicz

Problem relacji między rdzenną ludnością a wewnętrznymi migrantami. Studium przypadku z prowincji Moluki (Indonezja)

2019-2021

NCN

ETIUDA NCN

ETIUDA 7

Dr Karolina Rak

Akredytacja International Education Society (IES) dla kierunku Studia Azjatyckie

2019-2020

MNISW

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

AKREDYTACJE ZAGRANICZNE

Dr Antonina Łuszczykiewicz

Dyskurs cywilizacyjny we współczesnych relacjach chińsko-indyjskich

2020-2021

NCN

MINIATURA NCN – DZIAŁANIA NAUKOWE

MINIATURA 4.

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

UE: Zróżnicowana integracja, dominacja i demokracja - EU3D

2019-2023

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE 2

PREMIA NA HORYZONCIE 2

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Populistyczna rebelia przeciwko nowoczesności w Europie Wschodniej w XXI w.: neo-tradycjonalizm i neo-feudalizm

2019-2021

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE 2

PREMIA NA HORYZONCIE 2

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Pokryzysowa legitymizacja Unii Europejskiej - Europejska Sieć Treningowa - PLATO

2017-2021

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Opóźnione zmęczenie transformacją w Europie Środkowo-Wschodniej (Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe).

2018-2022

MNISW

PREMIA NA HORYZONCIE

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

The Post-crisis Legitimacy of the European Union. European Training Network — PLATO.

2017-2020

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe.

2018-2021

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

-

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

EU Differentiation, Dominance and Democracy - EU3D

2019-2023

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neo-feudalism - POPREBEL

20219-2021

KOMISJA EUROPEJSKA

HORYZONT 2020

H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020

Prof. dr hab. Jan Tkaczyński

Czy przyjęte standardy oraz doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego mogą znaleźć zastosowanie w procesie tworzenia polityki ekologicznej w Chinach?

2017-2020

NCN

OPUS NCN

OPUS 12

Dr Przemysław Tacik

Prawo narodów do samostanowienia: krytyczna analiza koncepcji w dobie populizmu

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 17

Dr Maciej Stępka, dr Agata Mazurkiewicz (INPiSM UJ)

Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Wewnętrzne i zewnętrzne wyzwania dla Unii Europejskiej (Internal and external challenges to the European Union).

2017-2020

EACEA

ERASMUS +

2017-EAC/A03/2016

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Central and East European, Russian and Eurasian Studies

2017-2022

EACEA

ERASMUS +

ERASMUS +, 2017 R.

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Creative Economy and Culture International Link (REACTIK)

2018-2021

EACEA

ERASMUS +

JEAN MONNET - ERASMUS+, CALL 2017

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Europen Politics and Society Vaclav Havel Joint Master Programme

20217-2021

EACEA

ERASMUS

2017 R

Dr Elżbieta Mach

Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies. Reflections after 15 years of EU enlargement.

2019-2021

EACEA

EUROPA DLA OBYWATELI

EACEA51/2018

Dr Grzegorz Pożarlik

Enhancing academic mobility in the field of Visegrad Studies in the V4, EU EaP and Western Balkans

2019-2022

FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE

2019 R.

Dr Natasza Styczyńska

European Studies Revitalized Across Asian Universities

2017-2020

EACEA

ERASMUS +

2017

Dr Wojciech Burek

wsparcie dla czasopisma "Problemy współczesnego prawa międzynarodowego i porównawczego".

2019-2020

MNISW

MNISW - WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH

WSPARCIE DLA CZASOPISM NAUKOWYCH

Dr Marcin Zubek

Future in EU-rope and Austria: Democracy and Regions.

2018-2022

UJ-DOT

INNE PROGRAMY ZAGRANICZNE

-

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Mgr Agata Kałabunowska

Współczesne idee niemieckiego ekstremizmu prawicowego.

2018-2020

NCN

ETIUDA NCN

ETIUDA 6

Dr Adam Kirpsza

Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej.

2017-2021

NCN

SONATA NCN

SONATA 9

Dr hab. Marcin Grabowski

Wspólnota Azji Północno-Wschodniej w kontekście współpracy i rywalizacji mocarstw regionu

2017-2022

NCN

SONATA NCN

SONATA 11

Dr Tomasz Pugacewicz

Między centrum a peryferiami. Koncepcje teoretyczne Ludwika Ehrlicha na tle anglosaskiej nauki o stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX w.

2018-2021

NCN

SONATA NCN

SONATA 13

Mgr Agnieszka Batko

W poszukiwaniu pojednania w Azji Północno-Wschodniej: nowe drogi rekoncyliacji pomiedzy Japonią i Koreą Południową.

2018-2021

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 13, KONKURS 25

Mgr Marta Hoffmann

Strategie medykalizacyjne Światowej Organizacji Zdrowia

2018-2020

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 13, KONKURS 25

Mgr Robert Siudak

Dyskursy cyberbezpieczeństwa w świetle zagrożeń związanych z technoologiami informacyjno-komunikacyjnymi w Polsce.

2018-2021

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 14

Mgr Piotr Sawczyński

Mesjanizm żydowski a podmiotowość polityczna w pismach Waltera Benjamina i Giorgia Agambena.

2018-2021

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 14

Mgr Katarzyna Głowacka

Zbrodnia katyńska i zbrodnia na Wołyniu w polskiej polityce pamięci (1990-2019).

2020-2023

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 17

Mgr Jan Niemiec

Obrońca wiary: rola religii w tureckiej polityce zagranicznej względem Bałkanów Zachodnich w XXI wieku.

2020-2022

NCN

PRELUDIUM NCN

PRELUDIUM 18

Dr hab. Paweł Frankowski

Standardy pracy w umowach o wolnym handlu i preferencyjnych porozumieniach handlowych Unii Europejskiej.

2016-2021

NCN

OPUS NCN

OPUS 10

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Problem państw de facto w stosunkach międzynarodowych. Przypadek Sahary Zachodniej

20218-2021

NCN

OPUS NCN

OPUS 13

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Polskie studia nad totalitaryzmem.

2016-2021

MNISW

POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI FILOZOFICZNEJ, TEOLOGICZNEJ I SPOŁECZNEJ XX I XXI WIEKU (MNISW)

„POMNIKI POLSKIEJ MYŚLI ....." EDYCJA I

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej 30 lat po rozoczęciu transformacji w perspektywie porównawczej

2019-2022

NCN

HARMONIA NCN

HARMONIA 10

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł

Czy nowość przynosi zmiany? Nowe partie w polskim systemie partyjnym

2020-2023

NCN

OPUS NCN

OPUS 17

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Bezpieczeństwo narodowe Polski

w obliczu pandemii koronawirusa: implikacje wewnętrze i międzynarodowe

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

Komunikowanie polityczne wybranych instytucji

i organów Rzeczpospolitej Polskiej w sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Dariusz Stolicki

Wpływ wyborów na rozwój epidemii

w ujęciu porównawczym

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Agata Mazurkiewicz, dr Maciej Stępka (IE UJ)

Rezyliencja (resilience) jako paradygmat bezpieczeństwa w czasach pandemii COVID-19. Przypadek Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr Paweł Ścigaj, dr hab. Franciszek Czech (ISM UJ)

Fałszywe informacje i teorie spiskowe w Polsce okresu pandemii – diagnoza popularności na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr hab. Marcin Grabowski

 

ISAD – International Security ad Developement, studia II stopnia

 

2017-2020

 

NCBIR

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 

1/MPK/POWER/3.3/2016

 

Dr hab. Marcin Grabowski

 

International Relations and Public Diplomacy

 

2019-2021

 

NAWA

KATAMARAN - PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA WSPÓLNYCH STUDIÓW II STOPNIA

 

NAWA_KATAMARAN_NR 9/2019

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves

 

Akredytacja International Education Society (IES) dla kierunku BA in International Relations and Area Studies – IRAS

2019-2020

 

MNISW

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

AKREDYTACJE ZAGRANICZNE

Dr hab. Monika Ślufińska

 

Think tanki polityczne w III RP

 

2019-2021

 

MNISW

 

DIALOG

DIALOG

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta/Mgr Ewa Valde-Nowak

DUN ogólnouczelniany, wydawniczy, dwa zadania - BJ i WSMiP

2019-2020

MNISW

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ - MNISW

2018

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Wydanie anglojęzycznych numerów czasopisma "Politeja. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego"

2016-2021

MNISW

NPRH MNISW

NPRH 4

 

Dr Dariusz Stolicki

Infrastrukura bazodanowa dla badań empirycznych nad polityką polską i europejską.

2019-2021

MNISW

DIALOG

DIALOG

Dr hab. Piotr Bajor

Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego

2021

MSZ

DYPLOMACJA PUBLICZNA

DYPLOMACJA PUBLICZNA 2021

Kierownik projektu

Tytuł projektu

Okres realizacji

Instytucja finansująca

Nazwa programu

Numer konkursu

Dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

Przewodnictwo a świadectwo. Analiza elementów biograficznych w narracji przewodników w kontekście interpretacji dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia.

2017-2020

NCN

SONATA NCN

SONATA 12

Dr Karolina Golemo

European music festivals, public spaces and cultural diversity

2019-2022

HERA JRP-UP

HERA JRP-UP

HERA JRP-PUBIC SPACES

Dr hab. Monika Banaś prof. UJ

Rewizja szwedzkiej polityki integracyjnej wobec imigrantów w kontekście kryzysu migracyjnego po 2010 roku

2017-2020

NCN

OPUS NCN

OPUS 12

Dr hab. Franciszek Czech, dr Paweł Ścigaj (INPiSM UJ)

Fałszywe informacje i teorie spiskowe w Polsce okresu pandemii – diagnoza popularności na podstawie reprezentatywnych badań sondażowych

2020

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza UJ

SocietyNow!

SocietyNow! #1

Dr hab. Magdalena Banaszkiewicz

ReMiT - Relacje Międzykulturowe w Turystyce. Nowatorksa specjalizacja w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ

2017-2020

NCBIR

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1/NPK/POWER/3.1/2016

Dr hab. Monika Banaś prof. UJ, dr hab. Franciszek Czech, dr Małgorzata Kołaczek

Współpraca wyższych uczelni i organizacji pozarządowych jako animatorów społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego

2017-2019

MNISW

DIALOG

DIALOG

Dr hab. Monika Banaś prof. UJ

Narracje o migracjach i integracji w Europie

2021

MEiN

GRANTY NA GRANTY

GRANTY NA GRANTY - PROMOCJA JAKOŚCI III