Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendia i pomoc materialna

Studia I i II stopnia

Podstawowe informacje o pomocy materialnej można znaleźć na stronach Działu Spraw Stypendialnych UJ:

Dodatkowe informacje o pomocy materialnej znajdują się na stronach organów Samorządów Studentów UJ: 

Osoby wnioskujące o umorzenie opłaty za usługi edukacyjne (m.in. z powodu pogorszenia sytuacji materialnej) prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Studia III stopnia (doktoranckie)

Informacje o pomocy materialnej dla uczestników studiów III stopnia (doktoranckich) znajdują się na stronie https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/doktoranci.

Za pomoc materialną i kwestie stypendialne na poziomie ogólnouczelnianym opowiada Dział Spraw Stypendialnych.

Koordynatorem ds. stypendialnych Wydziale jest mgr Paweł Mielnik, którego biuro mieści się na ul. Romana Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2a), Welcome Centre, 1 piętro, pokój 1.08, przyjmuje on w dni robocze w godzinach: 10:00-14:00.