Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

W związku z reorganizacją programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, działania związane z realizacją programu, są prowadzone na poziomie działań centralnych, priorytetowych obszarów badawczych koordynujących projekty flagowe, jak również działań i konkursów realizowanych na poziomie wydziałów. W związku z powyższymi zmianami, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowane są działania i konkursy skierowane na podniesienie jakości pracy badawczej, poziomu umiędzynarodowienia, rozszerzenia współpracy z otoczeniem społecznym uczelni oraz rozszerzenie i włączenie studentów oraz kół naukowych do pracy badawczej prowadzonej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Realizacja działań na poziomie Wydziału jest zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez władze rektorskie. Szczegółowy opis działań realizowanych na WSMiP zawarty został w planach rzeczowo-finansowych przygotowanych przez władze dziekańskie na 2022 i 2023 rok, które następnie zostały zaakceptowane przez władze rektorskie UJ. W celu realizacji działań, powołany został wydziałowy zespół, w skład którego wchodzą: dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ (przewodniczący), dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ, dr Marcin Gabryś. 


Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań, harmonogramu oraz zasad konkursowych, dostępne są w poszczególnych zakładkach konkursowych.

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji programu IDUJ na WSMiP (nagranie)

 

Kontakt:

e-mail: wsmip.iduj@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 228

mgr inż. Teresa Borstyn 

tel. 12 663 27 47

mgr inż. Marzena Dziarnowska

tel. 12 663 25 66

mgr Iwona Hodur

tel. 12 663 27 56