Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

W związku z reorganizacją programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, działania związane z realizacją programu, są prowadzone na poziomie działań centralnych, priorytetowych obszarów badawczych koordynujących projekty flagowe, jak również działań i konkursów realizowanych na poziomie wydziałów. W związku z powyższymi zmianami, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowane są działania i konkursy skierowane na podniesienie jakości pracy badawczej, poziomu umiędzynarodowienia, rozszerzenia współpracy z otoczeniem społecznym uczelni oraz rozszerzenie i włączenie studentów oraz kół naukowych do pracy badawczej prowadzonej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Realizacja działań na poziomie Wydziału jest zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez władze rektorskie. Szczegółowy opis działań realizowanych na WSMiP zawarty został w planach rzeczowo-finansowych przygotowanych przez władze dziekańskie na 2022 i 2023 rok, które następnie zostały zaakceptowane przez władze rektorskie UJ. W celu realizacji działań, powołany został wydziałowy zespół, w skład którego wchodzą: dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ (przewodniczący), dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ, dr Elżbieta Binczycka-Gacek, dr Marcin Gabryś (dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ w Komisji do 28.02.2023).
Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań, harmonogramu oraz zasad konkursowych, dostępne są w poszczególnych zakładkach konkursowych.

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji programu IDUJ na WSMiP (nagranie)

 

Kontakt:

e-mail: wsmip.iduj@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 228

mgr inż. Teresa Borstyn 

tel. 12 663 27 47

mgr inż. Marzena Dziarnowska

tel. 12 663 25 66

mgr Iwona Hodur

tel. 12 663 27 56