Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMISJE  WYDZIAŁOWE

na kadencję : 2020  – 2024

powołane Uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ nr VIII/IX/2019/2020/9 z dnia 15 września 2020 r.

- wprowadzone zmiany w składach Wydziałowych Komisji Uchwałą Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ nr I/X/2021/2022/6 z dnia 19 października 2021 r.

 

Komisja ds. Kadrowych: 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Laidler 

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus 
 • Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny 
 • Prof. dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński 
 • Dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ
 • Dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ 
 • Dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ 
 • Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ 

 

Komisja ds. Finansów i Nagród: 

Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Laidler

Członkowie: 

 • Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Adam Jelonek 
 • Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ 
 • Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ 
 • Dr hab. Franciszek Czech 
 • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz 
 • Dr hab. Alicja Nowak 
 • Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ
 • Przedstawiciel związków zawodowych – z głosem doradczym
 • Przedstawiciel Wydziału w Stałej Senackiej Komisji ds. Odznaczeń i Nagród – członek lub zastępca członka – z głosem doradczym

 

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna: 

Przewodnicząca: Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ

Członkowie: 

 • Dr Agnieszka Małek 
 • Dr Edyta Chwiej  
 • Dr Danuta Gałyga 
 • Dr Małgorzata Kołaczek (od 1.10) 
 • Dr Mirosław Natanek
 • Dr Michał Lipa 
 • Dr Rafał Kęsek 
 • Dr Michał Rzepecki 
 • Dr hab. Marcin Grabowski  
 • Przedstawiciel studentów
 • Przedstawiciel doktorantów

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza: 

Przewodniczący: Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ 

Członkowie: 

 • Dr hab. Jolanta Szymkowska-Bartyzel, prof. UJ 
 • Dr hab. Marek Świstak, prof. UJ 
 • Dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ 
 • Dr Paweł Plichta 
 • 2 Przedstawicieli studentów

 

Wydziałowa Komisja oceniająca - powołana Decyzją Rektora nr 31 z dnia 2.07.2021 r. i Decyzją Rektora nr 42 z dnia 6.10.2021 r.

Przewodniczący: Prof. dr hab. Paweł Laidler

Członkowie:

 • Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ
 • Prof. dr hab. Adam Jelonek 
 • Dr hab. Małgorzata Abassy, prof. UJ 
 • Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ 
 • Dr hab. Franciszek Czech 
 • Dr hab. Adrian Tyszkiewicz 
 • Dr hab. Alicja Nowak 
 • Dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ

Zastępcy członków:

 • Dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ 

 

Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Przewodniczący: Dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ

Zastępczyni przewodniczącego: Dr Joanna Orzechowska-Wacławska

Sekretarz Komisji: Dr Wiktor Hebda 

Członkowie:

 • Dr hab. Renata Czekalska, prof. UJ
 • Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof. UJ
 • Dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
 • Dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ
 • Dr hab. Dariusz Juruś, prof. UJ
 • Dr Przemysław Tacik