Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady udziału w Szkole Letniej Dyplomacji

 1. Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem skierowanym do studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych problematyką dyplomacji, pracą w służbie dyplomatyczno-konsularnej oraz strukturach i organizacjach międzynarodowych.
 2. Celem Szkoły Letniej Dyplomacji jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w trakcie procedury rekrutacji do pracy w dyplomacji, a także umiejętności związanych z pracą dyplomaty w różnych jej wymiarach na arenie międzynarodowej.
 3. Szkoła Letnia Dyplomacji, skierowana jest do studentów i studentek Wydziału Prawa i Administracji UJ, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, będących w bieżącym roku akademickim studentkami i studentami IV i V roku jednolitych studiów magisterskich oraz I i II roku studiów drugiego stopnia. W przypadku wolnych miejsc, w Szkole Letniej mogą wziąć udział Studenci pozostałych kierunków i roczników oraz jednostek UJ.
 4. W Szkole Letniej Dyplomacji mogą wziąć również udział absolwenci kierunków studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022, którzy ukończyli poszczególne kierunki studiów na wskazanych powyżej wydziałach.
 5. Rekrutacja do udziału w Szkole Letniej Dyplomacji odbywa się w terminie do 18 lipca 2022 r. W przypadku dodatkowej rekrutacji, termin ten może ulec wydłużeniu. 
 6. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Szkole Letniej Dyplomacji podejmuje zespół organizacyjny. Uczestnicy stosowną informację w tym zakresie otrzymują na podanego w procesie rekrutacji e-maila, w terminie do 22 lipca 2022 r. W przypadku dodatkowej rekrutacji, stosowna decyzja podejmowana jest niezwłocznie. 
 7. Decyzja o udziale w Szkole Letniej podejmowana jest na podstawie listów motywacyjnych, z uwzględnieniem parytetu wydziałowego poszczególnych jednostek.
 8. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dołączenie rekomendacji nauczyciela akademickiego dotyczącej uczestnictwa w Szkole Letniej Dyplomacji.
 9. Udział w Szkole Letniej Dyplomacji jest bezpłatny, uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie i materiały.
 10. Warunkiem ukończenia Szkoły Letniej Dyplomacji jest aktywny udział, w co najmniej 80 procentach zajęć.
 11. Ukończenie Szkoły Letniej Dyplomacji potwierdzane jest wydaniem certyfikatu, z uwzględnieniem zakresu merytorycznego zajęć oraz uzyskanych kompetencji.