Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Programowa i Zespół Szkoły Letniej Dyplomacji

Skład Rady Programowej Szkoły Letniej Dyplomacji:

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ – Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Dr Renata Jankowska – Kierownik Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Agnieszka Kamińska – Konsul Honorowy Republiki Malty w Krakowie

Prof. dr hab. Markjan Malski – Dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki 

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ – Szef Służby Zagranicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 

Prof. dr hab. Stanisław Sroka - Dziekan Wydziału Historycznego UJ

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

Zespół organizacyjny Szkoły Letniej Dyplomacji:

Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ

Dr Edyta Chwiej

Dr Magdalena Lisińska

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dr Karolina Wanda Olszowska