Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady udziału w Szkole Letniej Dyplomacji

 1. Druga edycja Szkoły Letniej Dyplomacji odbędzie się w dniach 11-15 września 2023 r. w godz. 9.30-17.30. Zajęcia zorganizowane zostaną w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, przy ul. Reymonta 4 w Krakowie.
 2. Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem skierowanym do studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowanych problematyką dyplomacji, pracą w służbie dyplomatyczno-konsularnej oraz strukturach i organizacjach międzynarodowych.
 3. Celem Szkoły Letniej Dyplomacji jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w trakcie procedury rekrutacji do pracy w dyplomacji, a także umiejętności związanych z pracą dyplomaty w różnych jej wymiarach na arenie międzynarodowej.
 4. Szkoła Letnia Dyplomacji skierowana jest do studentów i studentek Wydziału Prawa i Administracji UJ, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Historycznego UJ, będących w bieżącym roku akademickim studentkami i studentami IV i V roku jednolitych studiów magisterskich oraz I i II roku studiów drugiego stopnia. W przypadku wolnych miejsc, w Szkole Letniej mogą wziąć udział Studenci pozostałych kierunków i roczników oraz jednostek UJ.
 5. W Szkole Letniej Dyplomacji mogą wziąć również udział absolwenci kierunków studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023, którzy ukończyli poszczególne kierunki studiów na wskazanych powyżej wydziałach.
 6. Rekrutacja do udziału w Szkole Letniej Dyplomacji odbywa się w terminie od 22 maja do 23 czerwca 2023 r. W przypadku dodatkowej rekrutacji, termin ten może ulec wydłużeniu. 
 7. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Szkole Letniej Dyplomacji podejmuje zespół organizacyjny. Uczestnicy stosowną informację w tym zakresie otrzymują na podanego w procesie rekrutacji e-maila, w terminie do 20 lipca 2023 r. W przypadku dodatkowej rekrutacji, stosowna decyzja podejmowana jest niezwłocznie. 
 8. Decyzja o udziale w Szkole Letniej podejmowana jest na podstawie listów motywacyjnych, z uwzględnieniem parytetu wydziałowego poszczególnych jednostek.
 9. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji jest dołączenie rekomendacji nauczyciela akademickiego dotyczącej uczestnictwa w Szkole Letniej Dyplomacji, posiadanie obywatelstwa polskiego oraz dobrej znajomości języka angielskiego.
 10. Udział w Szkole Letniej Dyplomacji jest bezpłatny, uczestnicy mają zagwarantowane wyżywienie i materiały.
 11. Warunkiem ukończenia Szkoły Letniej Dyplomacji jest aktywny udział w co najmniej 80 procentach zajęć. 
 12. Ukończenie Szkoły Letniej Dyplomacji potwierdzane jest wydaniem certyfikatu z uwzględnieniem zakresu merytorycznego zajęć oraz uzyskanych kompetencji.