Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osiągnięcia studentów i doktorantów

Poniżej prezentujemy listę naszych studentów i doktorantów, którzy zostali wyróżnieni stypendiami i grantami lub nagrodzono ich prace dyplomowe.

Nagrodzone studenckie koła naukowe

 • Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ uzyskało wyróżnienie w ogólnopolskim Konkursie Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa w kategorii „Koło Roku 2014".

Przyznane stypendia

Małopolskie Stypendium Doktoranckie
 • Agnieszka Kołodziejska-Skrobek (2009)
 • Jacek Lewicki (2009)
 • Anna Marszałek (2009)
 • Jacek Sokołowski (2009)

Stypendium Ferszt-Buynoski Scholarships In Political SciencezEuropejskiego Biura Instytutu Edukacji Międzynarodowej (Institute of International Education's European Office) uzyskali:

 • Adam Kirpsza (2008)
 • Jacek Durkalec (2007)

Stypendium Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

 • Magdalena Kozub (2008)
 • Jacek Durkalec (2007)

Stypendium Fundacji Tokijskiej w ramach programu Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund:

 • Michał Pawełkowski (2009-2010)
 • Piotr Bajor (2008-2009)
 • Alicja Głuszek (2008-2009, 2007-2008)
 • Marcin Grabowski (2006, 2004)
 • Katarzyna Furmanek (2005-2006)
 • Patrycja Sasnal (2003-2004, 2005-2006)
 • Małgorzata O. Górska (2004-2005)
 • Sylwia Orzeł (2003-2004)

Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej "Sapere Auso"

 • Adam Kirpsza (2008) 

​Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia

 • Adrian Brona (2014/2015 oraz 2015/2016),
 • mgr Jacek Durkalec (2014/2015)

Uzyskane granty

Ferszt-Buynoski Civil Society Project Grant z Europejskiego Biura Instytutu Międzynarodowej Edukacji (The Institute of International Education's European Office)

Granty promotorskie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP:

 • "Homo sovieticus i człowiek sprawiedliwy – typologia postaci. Twórczość Aleksandra Sołżenicyna" (kierownik grantu: prof. UJ. dr hab. K. Duda; wykonawca: mgr Martyna Kowalska)
 • "Choroba psychiczna w literaturze i kulturze rosyjskiej" (kierownik grantu: dr hab. A. Dudek; wykonawca: dr Bartłomiej Brążkiewicz)
 • "Stany Zjednoczone a procesy integracji gospodarczej w Basenie Pacyfiku po 1989 r., ze szczególnym uwzględnieniem APEC i ASEAN" (kierownik grantu: prof. dr hab. Andrzej Mania, wykonawca: mgr Marcin Grabowski, czerwiec 2008-wrzesień 2009)

​Diamentowe Granty:

 • Adrian Brona (2015)
 • Simona Sienkiewicz (2016)

Nagrodzone prace dyplomowe

Laureaci Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie współczesnych stosunków międzynarodowych:

 • Marcin Grabowski: II nagroda (tytuł pracy: Stosunki amerykańsko-chińskie w latach 1989 – 2001: wyznaczniki, cele i realizacja polityki obu krajów, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Mani, czerwiec 2005 r.),
 • Małgorzata Górska: wyróżnienie (tytuł pracy: Współpraca Unii Europejskiej z Radą Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka, napisana pod kierunkiem dr hab. Michała Chorośnickiego oraz dr Hartmuta Mayer'a z Oxford University, lipiec 2006 r.),
 • Hubert Dudkiewicz: III nagroda (tytuł pracy: Prawnomiędzynarodowy aspekt problemu państwa upadłego, napisana pod kierunkiem dr hab. Roberta Kłosowicza, czerwiec 2011 r.),
 • Marta Strzecha: wyróżnienie (tytuł pracy: Partnerstwo Wschodnie jako program Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Józefa Węca),
 • Andrzej Pawłowski: wyróżnienie (tytuł pracy: Suwerenność państwa w świetle reżimu nieproliferacji broni jądrowej. Globalne reperkusje irańskiego programu nuklearnego, napisana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UJ Artura Gruszczaka, czerwiec 2014 r.),
 • Robert Siudak: wyróżnienie (tytuł pracy: Sekurytyzacja technologii nuklearnych na przykładzie irańskiego programu atomowego, napisana pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. UJ Artura Gruszczaka, czerwiec 2014 r.).

Laureaci Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych organizowanym przez Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei.

 • Piotr Sawczyński: praca pt. "Polityczność podmiotu (?). Spór o podmiotowość we współczesnej filozofii politycznej w świetle krytyki antytetycznej" (II nagroda, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Bogdana Szlachty, 2014).

Laureaci Konkursu im. Majera Bałabana na Najlepsze Prace Magisterskie i Doktorskie o Żydach i Izraelu organizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma

 • Noemi Bażanowska: praca pt. To był mój dom! Żydowskie domy dziecka w powojennej Polsce. Krakowski Dom Dziecka w latach 1945-1957 (I nagroda, kategoria: prace magisterskie, 2009)

Laureaci konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk politycznych:

 • dr Adam Kirpsza (praca pt. "Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego", opiekun naukowy: prof. dr hab. Janusz Węc);
 • dr Krzysztof Tlałka (praca pt. "Operacje pokojowe w Rogu Afryki po zakończeniu zimnej wojny – uwarunkowania i przebieg", opiekun naukowy: dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ). 

Laureaci konkursu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich:

 • dr Adam Kirpsza (praca pt. "Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego", opiekun naukowy: prof. dr hab. Janusz Węc).

​Laureaci konkursu Association for the Study of Nationalities w Nowym Jorku na najlepszy artykuł napisany przez uczestnika studiów doktoranckich: