Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poniżej prezentujemy programy studiów I stopnia realizowanych na naszym Wydziale w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim. 

Studia w języku polskim

Amerykanistyka: (sprawdź na stronie IASP UJ)

Latynoamerykanistyka: (nowe od 2018/2019), (sprawdź na stronie IASP UJ)

Migracje międzynarodowe: (sprawdź na stronie IASP UJ)

Bezpieczeństwo narodowe:

Europeistyka:

Europeistyka, specjalność niemcoznawstwo:

Europeistyka, specjalność Dziedzictwo kulturowe Europy i jego ochrona:

Kulturoznawstwo, specjalność kulturoznawstwo międzynarodowe:

Kulturoznawstwo, specjalność studia bliskowschodnie:

Kulturoznawstwo, specjalność studia dalekowschodnie:

Kulturoznawstwo, specjalność rosjoznawstwo:

Politologia:

Relacje międzykulturowe:

Stosunki międzynarodowe:  

Studia azjatyckie, specjalność studia bliskowschodnie:  

Studia azjatyckie, specjalność studia dalekowschodnie:  

Studia polsko-ukrainskie:

Studia w języku angielskim

Studia w języku rosyjskim

Studia w języku ukraińskim

Kulturoznawstwo, specjalność Studia Polsko-Ukraińskie. Pogranicze i Sąsiedztwo w Europie