Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach związanych z Regulaminem studiów:

Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych:
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Agnieszka Małek (pełnomocnictwo)

Instytut Europeistyki:
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Wojciech Burek (pełnomocnictwo)

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych:
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Edyta Chwiej (pełnomocnictwo)

Instytut Rosji i Europy Wschodniej:
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Danuta Gałyga (pełnomocnictwo)

Instytut Studiów Międzykulturowych:
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Małgorzata Kołaczek (pełnomocnictwo)

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu:
Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych: dr Michał Lipa (pełnomocnictwo)

Katedra Ukrainoznawstwa:
Kierownik katedry: dr hab. Alicja Nowak (pełnomocnictwo)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych:
Kierownik Programu International Relations and Area Studies (IRAS): dr Dominika Dziwisz (pełnomocnictwo)
Zastępca Kierownika Programu International Relations and Area Studies (IRAS): dr Michał Rzepecki (pełnomocnictwo)
Kierownik Programu International Security and Development (ISAD): dr hab. Marcin Grabowski (pełnomocnictwo)