Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges - nowa publikacja pod redakcją pracowników naszego Wydziału

Uprzejmie informujemy, że w wydawnictwie Peter Lang Verlag ukazała się praca pod redakcją Marcina Grabowskiego i Pawła Laidlera

Redaktor: Marcin Grabowski, Paweł Laidler (eds.)

Tytuł publikacji:

  • w języku angielskim: Global Development Policy in the 21st Century: New Challenges

Nazwa wydawnictwa: Peter Lang Verlag

Miejsce i data wydania: Berlin 2018

Ilość stron: 282

Ilość arkuszy wydawniczych: 16,5

Numer ISBN/ISSN: 978-3-631-78000-8

Seria: International Relations in Asia, Africa and the Americas: Politics, Economy, Society - Transdisciplinary Perspectives

Ilość punktów: 25/80 (stara/nowa punktacja)

Inne – fragment książki dostępny jest na stronie: https://www.academia.edu/38559018/Global_Development_Policy_in_the_21st_Century_New_Challenges_eds._Marcin_Grabowski_Pawel_Laidler_

Słowa kluczowe

  • w języku polskim: rozwój, rozwój gospodarczy, globalizacja, systemy konstytucyjne, przedsiębiorczość, kryzys gospodarczy, czysta energia, płeć kulturowa, Azja, Afryka, Europa Środkowa
  • w języku angielskim: development, economic development, globalization, constitutional systems, entrepreneurship, economic crisis, clean energy, gender, Asia, Africa, Central Europe

Opis publikacji:

This book addresses new problems and challenges of development in the 21st century, trying to answer questions, how to turn nations that are underdeveloped and torn apart by conflict into good places to live, how to help them develop. Issues connected with globalization, political challenges, constitutional systems as a condition for development are addressed. Problems of entrepreneurship in developing regions, as well as transnational connections between countries, making them vulnerable to economic crises are also touched upon. Finally, issues connected with institutional design, clean energy, health service challenges, as well as gender issues are analyzed. All those issues refer to developing countries in Asia, Africa, Latin America, as well as Central and Eastern Europe.

okładka