Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ za najlepszą pracę dyplomową.

Nagroda Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ jest przyznawana autorom najlepszych prac magisterskich i licencjackich przygotowanych w ramach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

Obrona pracy dyplomowej zgłaszanej do nagrody powinna się odbyć najpóźniej 30 września 2022 r. Zgłoszenia prac w wersji elektronicznej wraz z załącznikami, opisanymi w regulaminie, należy przesyłać do p. Anny Łukaszewicz-Derwich adres e-mailowy anna.lukaszewicz-derwich@uj.edu.pl

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń to 30 września 2022 r.

Recommended
Wyjazd studyjny do siedziby ONZ - nabór zgłoszeń
Wyjazd studyjny do siedziby ONZ - nabór zgłoszeń
Odwołanie dyżuru Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji w dniach 12 i 19.10.2022 r.
Odwołanie dyżuru Pełnomocnika Dziekana ds. bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania dyskryminacji w dniach 12 i 19.10.2022 r.
Godziny dziekańskie w poniedziałek 3 października
Godziny dziekańskie w poniedziałek 3 października
Rekrutacja na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe "Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka".
Rekrutacja na roczne interdyscyplinarne studia podyplomowe "Współczesne Chiny: społeczeństwo, polityka, gospodarka".