Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

March 2024

20240308
Previous week
Next week

Państwa nieuznawane wobec realiów międzynarodowych – casus Górskiego Karabachu

Date: 08.03.2024
Start Time: 11:00
Place: ul. W. Reymonta 4, 30-059 Kraków, sala 025
Organiser: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, współorganizator Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych/oddział Kraków
Contact: dr hab. Renata Król-Mazur renata.krol-mazur@uj.edu.pl

Konferencja ma na celu pokazanie jakie problemy niesie za sobą obecność we współczesnym świecie państw nieuznawanych. Spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy społeczność międzynarodowa może pozostań obojętna na tragedie które spotykają ludność zamieszkującą quasi-państwa? Czy ważniejsze jest prawo międzynarodowe, czy człowiek i jego prawa? Jako przykład rozważań posłuży Górski Karabach, funkcjonujące przez 30 lat quasi-państwo, którego istnienie oficjalnie zakończyło się 1 stycznia 2024 r., a które od końca września 2023 r. faktycznie już nie istnieje. Zaproszeni eksperci podejmą dyskusję nad przewidywalnymi konsekwencjami tego wydarzenia. Odbywać się ona będzie w obrębie dwóch okrągłych stołów – jednym złożonym ze specjalistów od prawa międzynarodowego i drugim skupiającym politologów, socjologów, antropologów kultury, badających  Armenię i Azerbejdżan. Zebranie specjalistów/ekspertów z tak różnych dziedzin pozwoli na dogłębne zbadanie problematyki państw nieuznawanych (w tym i Górskiego Karabachu), jak i pozwoli przewidzieć z jakimi konsekwencjami ich funkcjonowania/upadku musi liczyć się społeczność międzynarodowa. 

 

Zaproszeni eksperci to:

 

Konferencja odbędzie się 8 marca 2024 r. w budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, SALA 025, w godz. 11.00-16.00. Udostępnienie nagrania konferencji na platformie YouTube oraz FB.
Download files
Regulamin konferencji "Państwa nieuznawane wobec realiów międzynarodowych – casus Górskiego Karabachu"
Plakat konferencji pt.: