Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures - nowa monografia autorstwa pracownika naszego Wydziału

Z wielką przyjemnością informujemy, że w renomowanym wydawnictwie Peter Lang Publishing ukazała się monografia Prof. dr. hab. Janusza Węca pt. The System Reform of the Economic and Monetary Union (2010–2022). Dynamics – Successes – Failures, Lausanne-Berlin-Bruxelles-Chennai-New York-Oxford 2023.

Monografia składa się z trzech części, zaś jej podstawowa hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że deficyty prawa pierwotnego i wtórnego UE odnoszące się do Unii Gospodarczej i Walutowej, a także przebieg kryzysu zadłużeniowego strefy euro były dwiema podstawowymi przesłankami reformy ustrojowej UGiW, przy czym wspomniany kryzys wręcz wymusił tę reformę na Unii Europejskiej i państwach strefy euro. W pierwszej części Autor omówił deficyty prawa pierwotnego i wtórnego Unii Europejskiej oraz przebieg kryzysu zadłużeniowego strefy euro jako dwie podstawowe przesłanki reformy ustrojowej Unii Gospodarczej i Walutowej. Druga część została poświęcona procesowi realizacji reformy ustrojowej w latach 2010-2015, w ramach której podjęto inicjatywy mające na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego i budżetowego w Unii Gospodarczej i Walutowej (2010-2012), a gdy okazało się to niewystarczające zdecydowano się na przeprowadzenie kompleksowej reformy ustrojowej w celu ustanowienia w Unii Europejskiej – obok istniejącej już od 1 stycznia 2002 r. kompletnej Unii Walutowej – także trzech nowych struktur: Unii Finansowej, Unii Fiskalnej oraz rzeczywistej Unii Gospodarczej (2012-2015). Przedmiotem części trzeciej jest analiza procesu kompleksowej reformy ustrojowej Unii Gospodarczej i Walutowej w latach 2015-2022.  W tym okresie podjęto jednak również bardzo istotne decyzje kierunkowe, które znacząco zawęziły dotychczasowe plany reformy ustrojowej. Z powodu sporów pomiędzy państwami członkowskimi o granice solidarności finansowej, ale także ze względu na gospodarcze i społeczne skutki pandemii zrezygnowano z Europejskiego Systemu Gwarantowania Depozytów oraz Europejskiego Funduszu Walutowego, a także wstrzymano prace nad Mechanizmem Stabilizacyjnym dla strefy euro oraz odrębną linią budżetową dla strefy euro.

Download files
pdf
Wersja elektroniczna książki - otwarty dostęp