Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

NEWSLETTER, 24 października 2023 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 17.10.2023 r.

1. Z inicjatywy własnej Minister Edukacji i Nauki przyznał nagrodę Panu dr. hab. Leszkowi Korporowiczowi, prof. UJ za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.   

2. Prof. dr hab. Robert Kłosowicz został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Stosunki międzynarodowe. Kadencja nowych członków rozpocznie się 1 stycznia 2024 r. Pan Profesor został również wybrany Przewodniczącym Rady Dyscypliny Stosunki międzynarodowe w UJ prowadzonej na WSMiP. Jest to trzecia dyscyplina prowadzona na naszym Wydziale.  

3. Prezydium Polskiej Akademii Nauk w dniu 26 września br. powołało członków Komitetu Badań nad Migracjami PAN na kadencję 2023-2026. Z WSMiP zostali powołani Państwo: dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ, dr hab. Dariusz Niedźwiedzki, prof. UJ, prof. dr hab. Dorota Praszałowicz.  

4. Interdyscyplinarna konferencja pt. „Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje? zorganizowana przez Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego została wyróżniona nagrodą w IV edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego im. Antoniego Kaliny w kategorii: wydarzenie o szczególnym znaczeniu dla etnologii, antropologii społeczno-kulturowej. Osoby zaangażowane w przygotowanie merytoryczne wydarzenia to Państwo: dr Pawel Plichta, dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ, dr Barbara Weżgowiec i dr Anna Duda.   

5. W dniach 20-22 września br. na naszym Wydziale odbył się IV Kongres Europeistyki, zatytułowany „Jaka Europa? Napięcia integracji europejskiej w dobie kryzysów”, w którym wzięło udział około 180 badaczy z całego kraju. Podczas Kongresu odbył się również Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, na którym wybrane zostały władze PTSE na kadencję 2023-2027:  

  • Członkiem Zarządu Głównego PTSE i równocześnie Wiceprezesem Towarzystwa został dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ  
  • Członkiem Rady Naukowej Towarzystwa wybrano dr. hab. Dariusza Niedźwiedzkiego, prof. UJ  
  • Członkinią Głównej Komisji Rewizyjnej, jako Zastępczyni Przewodniczącego, została dr hab. Magdalena Góra prof. UJ.  

Podczas otwarcia Kongresu wręczono również Nagrody PTSE. Wśród laureatów znalazły się osoby związane z WSMiP:  

  • Dr Adam Kirpsza został wyróżniony III miejscem w kategorii „najlepszy artykuł naukowy”  
  • Dr Dominika Proszowska, absolwentka Instytutu Studiów Europejskich, otrzymała I miejsce w kategorii „na najlepszą rozprawę doktorską.”  

Jednocześnie Organizatorzy Kongresu serdecznie dziękują wszystkim osobom z naszego Wydziału, które brały udział w tym wydarzeniu za zaangażowanie, pomoc a także aktywny udział w Kongresie.  

6. Na mocy Zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 13 października 2023 roku zostało wprowadzone kształcenie zdalne 30 i 31 października oraz 3 listopada br., z wyjątkiem wybranych kierunków anglojęzycznych. Zdalnie pracować będą również pracownicy administracji.

7. Przypominamy o konieczności zgłaszania nowych publikacji do Repozytorium UJ najpóźniej miesiąc po ich ukazaniu się, a w przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny o konieczności poinformowania pracownika Biblioteki o dyscyplinie, do jakiej ma być przypisana publikacja i złożeniu stosownej deklaracji również w ciągu miesiąca.   

8. Rada Wydziału przegłosowała wniosek o przyznaniu Nagród Rektora UJ w kategoriach: działalność naukowa i działalność organizacyjna dla Pracowników WSMiP przygotowany przez Wydziałową Komisję ds. Finansów i Nagród.   

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE

Monografie i rozdziały w monografiach

Artur Gruszczak and Sebastian Kaempf (eds.), Routledge Handbook of the Future of Warfare, Routledge, Abingdon – New York, 2023, s. xix+469.  

Akos Kopper, Andras Szalai and Magdalena Góra, ‘Populist Foreign Policy in Central and Eastern Europe: Poland, Hungary and the Shock of the Ukraine Crisis.’ In: Giurlando, P., Wajner, D.F. (eds.) Populist Foreign Policy: Global Foreign Policy Studies. Palgrave Macmillan, Cham, 2023.  

Haris Dajc, Natasza Styczynska (eds.) Faces of Populism in Central and South-Eastern Europe, Wydawnictwo UJ,  e-book w otwartym dostepie.  

Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, chapters 33-35: Cutting Terrorist Monetary Flows and Money Laundering in Tunisia; Legal and Institutional Framework for Counter-Terrorism Financing Policy in Algeria; Morocco's Efforts against Terrorism Financing. In Scott N Romaniuk, Christian KaunertAmparo Pamela H Fabe (eds.), Countering Terrorist and Criminal Financing. Theory and Practice,  Tylor &Francis Group, 2023.  

Artur Gruszczak, "Post-Modern Warfare”, In: The Routledge Handbook of the Future of Warfare, ed. Artur Gruszczak and Sebastian Kaempf, Routledge, Abingdon – New York 2024, pp. 212-223  

Łukasz Kamieński, Military Neuroenhancement, in Routledge Handbook on the Future of Warfare, ed. Artur Gruszczak and Sebastian Kaempf, Routledge, London, pp. 341–352.  

Artykuły  

Natasza Styczyńska & Jan D. Meijer (2023) The ‘pure Polish people’ vs the ‘European  elite’  – how do populism and Euroscepticism interact in Polish politics?, Journal of Contemporary European Studies, DOI: 10.1080/14782804.2023.2251000.  

Magdalena Lisińska, The Falklands/Malvinas as an Identity Dispute: A Constructivist Analysis of the British and Argentinian PositionsThe International Spectator, online first, 25 Sep 2023.  

Magdalena Góra & Katarzyna Zielińska (2023) The role of religion in sovereignist narratives of European integration: symbolic thickening and identity marking. East European Politics, DOI: 10.1080/21599165.2023.2225030.  

Natalia Ożegalska-Łukasik, Emotions Behind the Mas - from Fear for One’s Health to National Pride. An Analysis of Chinese COVID-19 Educational Materials for Children. Polish Sociological Review 2023, no. 223(3): 337–352.   

Piotr Faliszewski, Jarosław Flis, Dominik Peters, Grzegorz Pierczyński, Piotr Skowron, Dariusz Stolicki, Stanisław Szufa, Nimrod Talmon, Participatory Budgeting: Data, Tools and Analysis, “Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence” (IJCAI-2023), s. 2667.  

Krzysztof Kościelniak, K. (2023). The Neoplatonic Roots of Apophatic Theology in Medieval Islam on the Example of Maqāmāt aṭ-ṭuyūr/Manṭiq aṭ-ṭayr (The Conference of the Birds) by ʿAṭṭār Nīšāpūrī (ca. 1145–1221). “Verbum Vitae”, 41(3), 647–672. 

https://doi.org/10.31743/vv.16185  

Ewa Bujwid-Kurek, Czwarta władza wobec trójdzielności władz - próba enumeracji "Horyzonty Polityki" 2023, tom 14, nr 48.  

Leszek Korporowicz, Podmiotowość i prawa narodów w dyskursie wartości i postaw, „Perspektywy Kultury”, t. 41, nr 2/2, 2023.  

Leszek Korporowicz, Prawa narodów w dobie interakcji kultur: wstęp do części tematycznej numeru, „Perspektywy Kultury”, t. 41, nr 2/2, 2023.  

Artur Gruszczak, „Poland as a Frontline State: The Impact of the War in Ukraine on Military-Academic Education”, w: Military-Academic Education in the Current International Environment. Proceedings of the 8th Symposium of Military Academies, Ahmed Bin Mohammed Military College, Doha 2023, s. 316-328.   

GRANTY

Dr Ewa Kamarad: Grant na realizację projektu pt. „Towards Universal Parenthood in Europe” przyznany przez Komisję Europejską w ramach programu Justice Programme (JUST). Grant będzie realizowany przez dwa lata, we współpracy z naukowcami z 5 uniwersytetów europejskich: Uniwersytetu w Genui, Barcelonie, Antwerpii, Osijeku i Sofii. 

Prof. dr hab. Bogusław Pacek jest laureatem w konkursie Unia Europejska na realizację Międzynarodowego projektu Project 101049389 — EMPATHY. Koordynator projektu realizowanego przez Instytut Bezpieczeństwa I Rozwoju Międzynarodowego EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland. Pan Professor otrzymał również grant z Fundusz Wyszechradzkiego na realizację projektu Security education on procedures for live bombs and other military explosive materials, realizowanego z udziałem Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Recommended
Indywidualne konsultacje metodologiczne

Indywidualne konsultacje metodologiczne

Zmiana dyżuru Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

Zmiana dyżuru Prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji

Spotkanie informacyjne na temat konkursów IDUB na WSMiP w 2024 roku

Spotkanie informacyjne na temat konkursów IDUB na WSMiP w 2024 roku

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP UJ z 4 lutego 2024 r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej WSMiP UJ z 4 lutego 2024 r.