Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Formularz zgłoszeniowy

Celem Szkoły Letniej Dyplomacji jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w trakcie procedury rekrutacji do pracy w dyplomacji, a także umiejętności związanych z pracą dyplomaty w różnych jej wymiarach na arenie międzynarodowej.

Warunkiem udziału w Szkole jest przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: https://forms.office.com/r/F4UvP7wEYk

Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w Szkole Letniej Dyplomacji podejmuje zespół organizacyjny. Uczestnicy stosowną informację w tym zakresie otrzymują na podanego w procesie rekrutacji e-maila.