Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram konkursów w 2022 r.

Konkurs Czas trwania konkursu Termin rozstrzygnięcia Początek realizacji projektów
Konkurs na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą 21 marca – 20 kwietnia 2022 do 25 maja

1-30 czerwca 2022 r.

Konkurs na rozwój międzynarodowej współpracy badawczej 21 marca – 20 kwietnia 2022 do 25 maja 

1-30 czerwca 2022 r.

Konkurs „Granty dla przyszłości” dla wybitnych studentów

28 marca – 30 kwietnia 2022

do 20 maja 

1-30 czerwca 2022 r.

Konkurs "Granty dla przyszłości" dla studenckich kół naukowych

 

28 marca – 30 kwietnia 2022 do 20 maja

1-30 czerwca 2022 r.

Konkurs na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni 28 marca - 20 kwietnia 2022 do 20 maja 

1-30 czerwca 2022 r.

Konkurs na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego  od 1 czerwca  Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania 

Konkurs Research Support Module dla doktorantów

od 10 czerwca

Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania

Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania

Konkurs na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą (II edycja) 1 września - 30 września 2022     do 20 października 2022 1-30 listopada 2022
Konkurs na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni (II edycja) 1 września - 30 września 2022 do 20 października 2022 1-30 listopada 2022
Konkurs na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych  21 marca Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania
Konkurs na nagrody za osiągnięcia naukowe

październik-listopad 2022