Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram konkursów w 2024 r.

Konkurs Czas trwania konkursu Termin rozstrzygnięcia Początek realizacji projektów
Konsultacje metodologiczne do 29.02.2024 w trybie ciągłym marzec-maj 2024
Wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych pracowników od 05.03.2024 w trybie ciągłym (nie później niż do 30.04.2024) w trybie ciągłym w trybie ciągłym
Konkurs na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą (IV Edycja)  30 stycznia- 1 marca do 28 marca 2- 15 kwietnia
Konkurs na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni (IV Edycja) 30 stycznia - 1 marca do 28 marca 2-15 kwietnia
Konkurs na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego (III Edycja) od 30 stycznia Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania
Konkurs na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych (III Edycja) od 30 stycznia Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania Konkurs ciągły do wyczerpania budżetu działania