Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

W związku z reorganizacją programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, działania związane z realizacją programu, będą prowadzone na poziomie działań centralnych, priorytetowych obszarów badawczych koordynujących projekty flagowe, jak również działań i konkursów realizowanych na poziomie wydziałów. W związku z powyższymi zmianami, na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowane będą działania i konkursy skierowane na podniesienie jakości pracy badawczej, poziomu umiędzynarodowienia, rozszerzenia współpracy z otoczeniem społecznym uczelni oraz rozszerzenie i włączenie studentów oraz kół naukowych do pracy badawczej prowadzonej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

Realizacja działań na poziomie Wydziału będzie zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez władze rektorskie. Szczegółowy opis działań realizowanych na WSMiP zawarty został w planie rzeczowo-finansowym przygotowanym przez władze dziekańskie w styczniu 2022 roku i zaakceptowanym przez władze rektorskie UJ. W celu realizacji działań, powołany został wydziałowy zespół, w skład którego wchodzą: dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ (przewodniczący), dr hab. Magdalena Banaszkiewicz, prof. UJ dr hab. Joanna Dyduch, prof. UJ, dr Marcin Gabryś. Z wydziałowym zespołem ze strony Centrum Wsparcia Nauki współpracuje dr Elżbieta Binczycka-Gacek, odpowiadająca również za obsługę realizowanych działań pod względem administracyjnym. 

W 2022 roku, w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ realizowane będą następujące działania i konkursy:

  • Konkurs na trwałą interdyscyplinarną współpracę badawczą,
  • Konkurs na rozwój międzynarodowej współpracy badawczej,
  • Konkurs na umiędzynarodowienie publikacji i wsparcie wniosków grantowych,
  • Konkurs „Granty dla przyszłości” dla wybitnych studentów,
  • Konkurs „Granty dla przyszłości” dla studenckich kół naukowych,
  • Konkurs na wyjazdy zagraniczne w ramach Funduszu Wyjazdowego,
  • Konkurs na rozwój współpracy z otoczeniem zewnętrznym uczelni,
  • Konkurs na nagrody naukowe za działalność badawczą.

Szczegółowe informacje na temat realizowanych działań, harmonogramu oraz zasad konkursowych, dostępne są w poszczególnych zakładkach konkursowych.

Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji programu IDUJ na WSMiP (nagranie)

 

Kontakt:

e-mail: wsmip.iduj@uj.edu.pl

ul. Reymonta 4, pokój 228

mgr inż. Teresa Borstyn 

e-mail: teresa.borstyn@uj.edu.pl

tel. 12 663 27 47

dr Elżbieta Binczycka-Gacek

e-mail: e.binczycka-gacek@uj.edu.pl 
tel. 12 663 25 66

mgr Iwona Hodur

e-mail: iwona.hodur@uj.edu.pl
tel. 12 663 27 56