Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inter-Polit

Innowacyjny program przygotowujący studentów do wejścia na rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inter-Polit

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych „Inter-Polit Leader”, POWR.03.01.00-00-K179/16, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Cel - nabycie i podniesienie kompetencji niezbędnych na rynku pracy- zawodowych, komunikacyjnych, przedsiębiorczych i analitycznych u 240 studentów (kobiet i mężczyzn) ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez formy wsparcia: zajęcia warsztatowe kształcenia kompetencji, zadania praktyczne dla studentów realizowane w formiej projektu, w tym w ramach zespołów projektowych i wizyty studyjnej u pracodawcy służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy od 2017-03-01do 2019-06-30. Działania odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom pracodawców dotyczących umiejętności i kompetencji studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i zwiększają ich aktywność zawodową. Działania służą nabyciu i podnoszeniu kompetencji istotnych w branżach wybieranych przez absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przyczynią się do realizacji celu szczegółowego POWER przez działania skierowane na podnoszenie kompetencji studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i uwzglednieniu kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

Uczestnikami projektu są studenci studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ostatnich 4 semestrów I stopnia na kierunkach: Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Migracje międzynarodowe, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie tj. 3-6 semestrów z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020 i II stopnia na kierunkach Amerykanistyka, Bezpieczeństwo narodowe, Europeistyka, Kulturoznawstwo, Politologia, Relacje międzykulturowe, Stosunki międzynarodowe, Studia azjatyckie, tj. 1- 4 semestru z naboru 2017/2018,2018/2019, 2019/2020

koordynator projektu: dr Kinga Anna Gajda (kinga.gajda@uj.edu.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron