Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inter-Polit

Innowacyjny program przygotowujący studentów do wejścia na rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studenta

Projekt skierowany jest do wszystkich studentów naszego Wydziału, którzy studiują na 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich. W ramach projektu będziecie Państwo mogli podnieść i/lub nabyć kompetencje niezbędne na rynku pracy.

Drodzy Studenci,

Zapraszamy do udziału w projekcie „Inter-Polit Leader”.

Projekt skierowany jest do wszystkich studentów naszego Wydziału, którzy studiują na 2 i 3 roku studiów licencjackich oraz 1 i 2 roku studiów magisterskich.

W ramach projektu będziecie Państwo mogli podnieść i/lub nabyć kompetencje niezbędne na rynku pracy. Zajęcia, które Wam oferujemy, zostały przygotowane w oparciu o badania przeprowadzone wśród pracodawców oraz absolwentów naszego Wydziału - to oni wskazali na te kompetencje, wśród których dostrzegają największe luki.

Każdy z Was może wybrać sobie kompetencję, którą chce podnieść, i zobligowany jest do zaliczenia dwóch form wsparcia. Poniżej znajduje się harmonogram zajęć realizowanych w roku akademickim 2019-2020.

Studenci 2 i 3 roku studiów licencjackich mogą uczestnicząc w projekcie zaliczyć praktyki.

Każdy uczestnik projektu otrzyma certyfikat udziału w projekcie oraz zwolnienie z zajęć, które odbywają się w tym samym terminie, co projektowe. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym poniżej.

 

Studenci zainteresowani udziałem w projekcie powinni dostarczyć osobiście do 15 października 2019 roku do Biura Projektu (Instytut Europeistyki, ul. Ingardena 3) w godz. 11-12:30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) do sekretariatu do p. Doroty Krętkowskiej

UWAGA: przyjmowane będą tylko oryginały, skany nie są akceptowane

 

 • Formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany przez Kandydata (zał. nr 3),
 • Regulamin udziału w Projekcie – parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu – podpisane przez Kandydata (zał. 2),
 • Deklarację udziału,
 • Dane osobowe,
 • List motywacyjny zawierający:
  • określenie potrzeb Kandydata,
  • wskazanie kompetencji, które Kandydat chce nabyć lub udoskonalić (przy czym Kompetencje wskazane przez studenta muszą być zgodne z jego kierunkiem kształcenia – lista kompetencji i odpowiadających im form wsparcia znajduje się w zał. nr 4),
  • sposób wykorzystania kompetencji nabytej w projekcie,
  • średnią ocen z ostatniego zakończonego roku studiów,
  • oświadczenie, że Kandydat nie jest i nie był uczestnikiem tożsamych form wsparcia w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są poniżej na stronie oraz w Biurze Projektu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron