Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O projekcie Szkoły Letniej Dyplomacji

Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem skierowanym do studentów i studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainteresowanych problematyką dyplomacji oraz pracą w służbie dyplomatyczno-konsularnej oraz strukturach i organizacjach międzynarodowych.

Druga edycja Szkoły odbędzie się w dniach 11-15 września 2023 r. w siedzibie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 

Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem poświęconym dyplomacji i stosunkom międzynarodowym, analizowanym z uwzględnieniem dwóch kluczowych wymiarów: dziedzictwa i spuścizny dyplomacji państwa polskiego, a także jej współczesnego aspektu w wymiarze instytucjonalnym i praktycznym. Dziedzictwo dyplomacji i historia państwa polskiego oraz stosunków międzynarodowych mają bowiem ogromne znaczenie w kontekście wyzwań współczesnego systemu międzynarodowego oraz budowy nowoczesnej służby zagranicznej państwa.

Dlatego też celem Szkoły Letniej Dyplomacji jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz kompetencji niezbędnych w trakcie procedury rekrutacji w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także umiejętności związanych z pracą dyplomaty w różnych jej wymiarach na arenie międzynarodowej.

W trakcie tygodniowych zajęć w ramach Szkoły Letniej Dyplomacji, zajęcia zorganizowane zostaną w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, podczas których uczestnicy zdobędą niezwykle ważne kompetencje i umiejętności niezbędne do aplikowania i pracy w dyplomacji. Zajęcia w ramach Szkoły Letniej Dyplomacji prowadzić będą uznani eksperci, praktycy i naukowcy, posiadający duże doświadczenie i kompetencje w pracy w dyplomacji oraz badaniach poświęconych interdyscyplinarnemu wymiarowi tego zagadnienia, z uwzględnieniem współczesnego wymiaru prawa, komunikacji, zarządzania, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Szkoła Letnia Dyplomacji jest projektem realizowanym w ramach mini-grantu Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage, we współpracy czterech jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego: Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Historycznego.