Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant NAWA Chair dla Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju

Z przyjemnością informujemy, że projekt Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju (www.isad.uj.edu.pl) Promoting Order at the Edge of Turbulence (POET), przygotowany pod kierownictwem dr. hab. Marcina Grabowskiego jako jeden z pięciu w Polsce otrzymał dofinansowanie w prestiżowym konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickie (NAWA) „Profesura Gościnna”. Projekt umożliwia pobyt badawczy Prof. Emiliana Kavalskiego (University of Nottingham Ningbo w Chinach) w Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na okres 4 lat angażując się w działalność dydaktyczną oraz tworząc własny zespół badawczy. Projekt jest realizowany przy wsparciu POB Future Society. Całkowita wartość projektu to ponad 3,3 mln PLN, przy czym wsparcie NAWA wynosi 2 328 tys. PLN, wsparcie ze strony NCN 398 tys., zaś wsparcie ze strony POB Future Society w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ 577 tys. PLN. 

Projekt Promoting Order at the Edge of Turbulence zakłada zastosowanie teorii złożoności, wykraczjąc poza ogólne zasady konkretnej teorii SM. Projekt otwiera dalsze horyzonty w zrozumieniu promowania zrównoważonego porządku w złożonym i nieprzewidywalnym życiu społecznym. Niniejsze badanie koncentruje się na trzech głównych taksonomiach: (i) sile; (ii) zarządzaniu systemowym (governance); oraz (iii) kontekście. Tak przyjęta triangulacja pozwala na podstawową analizę trzech przyjętych pakietów: a) połączeń równoległych w Eurazji; b) geopolityki cyfrowej w niepewnym świecie; c) zaangażowaniu chińskiej dyplomacji pandemicznej. Wyniki badania pozostają kluczowe dla wszystkich nauk społecznych, a nawet dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć znaczenie zarządzania i siły we współczesnym życiu globalnym. Wyniki projektu wniosą zatem istotny wkład do środowiska akademickiego i posłużą jako praktyczny przewodnik dla decydentów zaangażowanych w proces poruszania się w zaangażowanej regionalizacji SM.

Zobacz więcej na:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/profesura-goscinna-nawa-dla-pieciu-wybitnych-naukowcow

nawa chair logo