Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja programowa: International Relations and Public Diplomacy

14 września w Sali im. Michała Bobrzyńskiego Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się pierwsze sesje konferencji - International Relations and Diplomacy in the Post-Pandemic World: The International Relations and Public Diplomacy Program Conference and Study Trip. W formie stacjonarnej i zdalnej spotkali się naukowcy: Prorektor Uniwersytetu w Sienie, prof. Luca Verzichelli, dr Francesco Olmastroni, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, prof. Paweł Laidler, kierownik Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju, dr hab. Marcin Grabowski, doktoranci i studenci z obu uczelni, a także wielu badaczy z różnych instytucji, m.in.: Prof. Jörn-Carsten Gottwald (Ruhr University Bochum, Niemcy), Prof. Yoichiro Sato (Ritsumeikan Asia Pacific University, Japonia), Prof. Elena Korosteleva (University of Kent, Wielka Brytania), Prof. Maximilian Mayer (Rheinishe Friedrich-Wilhelms Universitat Bonn, Niemcy), David O'Brien, Ph.D. (Ruhr University Bochum, Niemcy), Carmen Amado Mendes, Ph.D. (School of Economics of the University of Coimbra, Portugalia), Niall Duggan, Ph.D. (University College Cork, Irlandia), Laura Parepa, Ph.D. (Tsuda University, Japonia), Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, Ph.D. (Rīga Stradiņš University, Łotwa).

Celem konferencji była integracja naukowców, ekspertów i studentów reprezentujących Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet w Sienie oraz innych ośrodków badawczo-rozwojowych w celu budowania nowych sieci współpracy jak i wymiany doświadczeń, wiedzy i wyników badań z zakresu szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych i dyplomacji publicznej

The International Relations and Public Diplomacy (IR-PUB) to nowy międzynarodowy i anglojęzyczny program studiów magisterskich, trwający 4 semestry, realizowany ze środków programu Katamaran Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Program realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a Uniwersytetem w Sienie we Włoszech.

Więcej informacji możecie znaleźć na stronie ISAD

Zobacz galerię zdjęć