Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uroczystość z okazji przejścia na emeryturę Profesora Adama Walaszka

2 września odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji przejścia na emeryturę Profesora Adama Walaszka – wieloletniego pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektora Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych w latach 2008-2016 oraz Zastępcy Dyrektora Instytutu w latach 2004 - 2008. Uroczystość miała miejsce w Librarii, w zabytkowej sali dawnej biblioteki Collegium Maius. Podczas spotkania nie zabrakło wzruszających słów oraz wspomnień, a także zabawnych anegdot i opowieści. Swoje przemówienia na temat bogatej kariery akademickiej Profesora oraz wkład w rozwój naukowy i dydaktyczny wygłosili: dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ (Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych), dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ (Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ), prof. dr hab. Marcin Kula (Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Andrzej Mania (pierwszy Dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ), prof. dr hab. Dorota Praszałowicz (kierownik Katedry Migracji Współczesnych i Stosunków Etnicznych IAiSP UJ), dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ (przedstawiciel Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, Wydział Historyczny UJ) oraz dr hab. Jan Lenczarowicz, prof. UJ (Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ). 

Nie zabrakło również niespodzianki. W trakcie spotkania dr hab. Marta Kijewska-Trembecka, prof. UJ oraz dr hab. Ewa Michna, prof. UJ dokonały przedstawienia publikacji pod swoją redakcją „Pomiędzy starym a nowym światem” (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), tomu dedykowanemu Profesorowi Adamowi Walaszkowi, który następnie złożyły na ręce Profesora. Dziekan Wydziału odczytał także list Jego Magnificencji Rektora UJ, prof. dra hab. Jacka Popiela, z podziękowaniami za wieloletnią oraz pełną oddania pracę na rzecz Alma Mater, w którym zostały wymienione wszystkie wybitne dokonania, a także „twórczy wkład pracy Pana Profesora obejmujący prace związane z migracjami międzynarodowymi, historią społeczną Stanów Zjednoczonych, Polonią amerykańską, etnicznością, a także badania z zakresu problematyki polonijnej i migracji ludności, historii najnowszej, historii powszechnej, historii ruchów migracyjnych, historii Polonii, czy historii społecznej Stanów Zjednoczonych zawarty w wielu znaczących publikacjach naukowych”. 

W uroczystości wzięli także udział pracownicy Instytutu, badacze współpracujący z prof. Walaszkiem w trakcie jego kariery akademickiej, a także członkowie rodziny Profesora.

Prof. dr hab. Adam Walaszek zdobył powszechne uznanie zarówno w kraju jak i zagranicą jako wybitny historyk oraz autor licznych monografii oraz artykułów naukowych. Wieloletni członek PAN, redaktor naczelny kwartalnika „Przeglądu Polonijnego” w latach 2004-2008. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej.

Zobacz galerię zdjęć