Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20230214

Ruszyła rekrutacja na szkoły zimowe z complexity

Data: 14.02.2023 - 17.02.2023
Organizator: Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju
Kontakt: Rafał Fiodorow, rafal.fiodorow@uj.edu.pl

Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju ogłasza pierwszą rundę rekrutacji na szkoły zimowe dot. teorii complexity. Rekrutacja już się rozpoczęła i zainteresowani kandydaci mogą składać wnioski poprzez dedykowanych formularze aplikacyjne, linki do których można znaleźć poniżej:

Szkoła zimowa I: Research in the Complex World;
Szkoła zimowa II: Introduction to Understanding the Complex World.

Szkoły zimowe CISAD są programami teoretycznymi i metodologicznymi w perspektywie zagadnień teorii złożoności, które umożliwią wzbogacenie wiedzy i umiejętności o aspekty kluczowe dla prowadzenia badań naukowych publikowanych na arenie międzynarodowej.

Szkoły zimowe odbędą się w dniach 14-17 lutego 2023 roku w modelu hybrydowym, który umożliwia uczestnikom udział w programie na miejscu w Krakowie bądź zdalnie. Programy będą prowadzone w języku angielskim, a uczestnictwo w kursach gwarantuje otrzymanie 5 punktów ECTS.

Szkoła zimowa I będzie zawierać pięć sześciogodzinnych kursów: Introduction to Complexity, Case Study Analysis, States and Markets in the 21st Century: Complexity Approach, Economic Dimensions of Complexity, and Energy Transformation as a Complex Challenge to the Globe. Jednocześnie szkoła zimowa II obejmuje takie kursy jak: New Theories of International Relations; Great Power Competition and Transformation of Global Order; Encountering Complexity on Film; Resilience, Governance, and Complex International Relations; and Comparative Perspectives on Development.

Kursy prowadzone są przez uznanych na całym świecie naukowców, a wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa potwierdzający uczestnictwo w programie szkoły zimowej. Oferujemy również stypendium dla 54 zagranicznych studentów biorących udział w programie na miejscu w Krakowie, które to stypendium przeznaczone jest do pokrycia kosztów przyjazdu i zakwaterowania na czas trwania programu.

Więcej informacji na temat szkół zimowych oraz letnich, planowanych kursów, wykładowców, wymogów rekrutacyjnych oraz stypendiów, można znaleźć na stronie internetowej CISAD.

Kolejność składania formularzy nie wpływa na decyzję o przyjęciu kandydatów, jednak formularze zgłoszeniowe należy przesłać najpóźniej do 30 listopada.

Zachęcamy do aplikowania!

Na czerwonym tle napis o rozpoczęciu rekrutacji