Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 24 kwietnia 2023 r.

I. INFORMACJE WŁADZ DZIEKAŃSKICH – Rada Wydziału w dn. 18.04.2023 r. 

  1. 24 marca br. odbyło się walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych PTSM Oddział w Krakowie, w czasie którego przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępujących władz i podziękowano władzom kadencji 2016-2023, czyli Przewodniczącemu Panu prof. dr. hab. Andrzejowi Mani, Wiceprzewodniczącemu Panu prof. dr. hab. Arturowi Gruszczakowi, Panu prof. dr. hab. Robertowi Kłosowiczowi i Panu dr. hab. Marcinowi Grabowskiemu, który był Sekretarzem oraz Skarbnikowi Panu Doktorowi Tomaszowi Pugacewiczowi. Podczas walnego zgromadzenia wybrano także nowy Zarząd Oddziału PTSM na lata 2023-2029. Przewodniczącym PTSM Oddział w Krakowie został Pan dr hab. Marcin Grabowski, Wiceprzewodniczącym Pan prof. dr. hab. Andrzej Mania, Członkiem Zarządu Pan prof. dr. hab. Robert Kłosowicz, Skarbniczką została Pani dr Paulina Napierała, a Sekretarzem Pani dr Anna Wyrwiesz.
  2. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki konkursu o stypendium Ministra na rok akademicki 2022/2023 za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Laureatami jest troje Studentów WSMiP: Pani Daria Konarska, studentka amerykanistyki, Pan Kamil Kozak, student studiów azjatyckich i Pani Karolina Szwedzka, studentka bezpieczeństwa narodowego.

II. NAJNOWSZE PUBLIKACJE 

Monografie i redakcje 

Monika Banaś, Ruslan Saduov (eds.) Protest in Late Modern Societies: Dynamics, Forms, Futures, Routledge 2023. W monografii publikują także: Małgorzata Kułakowska, Joanna Wardęga i Mariola Pawełko. 

Dariusz Juruś, Filozoficzne koncepcje własności. Od Platona do Marksa. Księgarnia Akademicka, Kraków 2023, 241 s.  

Barbara Weżgowiec, Adam Żaliński (red.) Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations, 2022 t. 6, nr 1(11): Emocje w kulturze / Kultura emocji. 

Artykuły w czasopismach i rozdziały  

Michał Dulak, Contribution of subnational authorities to multilateralism from the EU perspective—Implementation of the SDGs, "Global Policy", Special Issue: Our Common Agenda and its Implementation", March 2023, vol. 14 issue S2, pp. 13-21. 

Artur Gruszczak, Military Intelligence in Support of EU Missions and Operations: Bridging the Strategic Vulnerability Gap, International Journal of Intelligence and CounterIntelligence 2023, online first, 2023, DOI: 10.1080/08850607.2023.2189847.  

Anna Jach, E. Kużelewska, A. Legucka, Russia: military aspects of the functioning of a superpower, in: The Russia-Ukraine war of 2022: faces of modern conflict, eds. A. Kasińska-Metryka, K. Pałka-Suchojad, Routledge, London 2023, s. 22-39.  

Piotr Kletowski, Wypełnić puste miejsca. O fascynacjach literackich i praktykach adaptacyjnych Federica Felliniego, (w:) "Załącznik Kulturoznawczy" 9/2022, str. 279-301. 

Marta Kupis and Karolina Golemo “Hybrid Festivals: Challenges Facing Cracow’s Festival Scene during the Pandemic.” Kultura i Społeczeństwo 66, no. 3 (2022): 117–41.  

Łukasz Fyderek, Przyszli w imię religii Państwo Islamskie w percepcji mieszkańców północnego Iraku, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 2022, tom 22, nr 1. 

Dorota Pietrzyk-Reeves, Szesnastowieczna  republikańska  filozofia  wolności, „Roczniki Filozoficzne" 2023, t. 71, nr 1, s. 65-89. 

Vera Monina, Barbara Weżgowiec, Białoruska poezja protestu: symbole, emocje i kontekst, „Relacje Międzykulturowe = Intercultural Relations”, 2022, t. 6, 1 (11), s. 61-80. 

Monika Banaś, Modele wielokulturowych polityk publicznych w: Słowniki społeczne: Wielokulturowość, red. B. Szlachta, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum 2022, ss. 303 – 327. 

Renata Król-Mazur, Kamieniec Podolski w czasie Konfederacji Targowickiej i wojny polsko-rosyjskiej (1792-1793) [w:] Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej, t. IV, red. M. Trąbski, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2022, s. 279-309 

Barbara Weżgowiec, Post/pamięciowe wymiary Transferu(!) : wokół spektaklu Jana Klaty, w: Pamięć i dziedzictwo kulturowe: studia i szkice in memoriam profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011), red. Paweł Plichta, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 241-256. 

Barbara Weżgowiec, Kulturowa teoria literatury, w: Studia kulturowe, t. VIII, red. L. Korporowicz, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Ł. Burkiewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2022, s. 253-274. 

Raport

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, The State of Education about the Holocaust by Country: A Literature Review. EaH in Poland.  W:  Novis-Deutsch, N.S., Lederman, S., Adams, T. & Kochavi, A.J. (2023). Sites of Tension: Shifts in Holocaust memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe. Haifa: The Weiss-Livnat International Center for Holocaust Research and Education, s. 230-234. 

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Adam Musiał,  ‘Educating about the Holocaust. Findings from the Polish sample’, W:  Novis-Deutsch, N.S., Lederman, S., Adams, T. & Kochavi, A.J. (2023). Sites of Tension: Shifts in Holocaust memory in Relation to Antisemitism and Political Contestation in Europe. Haifa: The Weiss-Livnat International Center for Holocaust Research and Education, s. 259-278. 

III. GRANTY 

Dr Wojciech Michnik, grant indywidualny Komisji Fulbrighta w Belgii: Fulbright-NATO Security Studies Award - grant przyznany na badania na temat ‘NATO and Evolution of Transatlantic Security’ na Uniwersytecie Arizona w Tucson w okresie wrzesień-listopad 2023. 

IV. NAUKA, BADANIA, KONKURSY 

Nauka dla Społeczeństwa II – nabór do 12 maja 2023 (komunikat w przygotowaniu) 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

OPUS 25 – nabór do 15 czerwca 2023 (komunikat w przygotowaniu)  PRELUDIUM 22 – nabór do 15 czerwca 2023 (komunikat w przygotowaniu) 

MINIATURA 7 – nabór do 31 lipca 2023 (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku) 

Komisja Europejska

ERASMUS + - ws. terminów proszę zapoznać się z komunikatem (termin CWN minimum 10 dni przed zakończeniem konkursu) 

Inne konkursy 

Granty Interwencyjne NAWA – nabór do 30 czerwca 2023 (termin CWN 30 kwietnia 2023).

23. edycja konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI – nabór trwa do 14 czerwca 2023 (wnioskowanie bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs). 

2. edycja konkursu o Nagrodę Instytutu De Republica za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych – nabór do 25 lipca 2023 (informacja CWN w przygotowaniu) 

Polecamy również
NEWSLETTER, 25 września 2023 r.

NEWSLETTER, 25 września 2023 r.

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 - transmisja online

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 - transmisja online

Zamknięcie siedziby Wydziału w dniach 4 -18 sierpnia

Zamknięcie siedziby Wydziału w dniach 4 -18 sierpnia

NEWSLETTER, 7 lipca 2023 r.

NEWSLETTER, 7 lipca 2023 r.