Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NEWSLETTER, 22 maja 2023 r.

Warsztat pt. Jak przygotować artykuł naukowy do czasopisma międzynarodowego z Impact Factor i odnieść sukces, cz. 2  

Druga część warsztatu otwartego poświęconego strategii przygotowania i publikowania artykułów naukowych w uznanych czasopismach międzynarodowych odbędzie się w dn. 30 maja 2023 r. w godz. 16.30-18.00 na platformie Teams w zespole Spotkania Naukowe WSMiP. Serdecznie zapraszamy.  

HERA (Humanities in the European Research Area)  

Crisis – Perspectives from the Humanities: call pre-announcement  

Humanities and Social Sciences in Europe oraz HERA ogłaszają nabór wniosków o finansowanie projektów międzynarodowych dotyczących „Kryzysu z perspektyw humanistyki” (Crisis – Perspectives from the Humanities).  

Pełny opis tematu: Crisis Call theme description  

Zespół projektowy: musi się składać z co najmniej czterech i co najwyżej sześciu partnerów-badaczy uprawnionych do aplikowania w konkursie. Lista krajów partycypujących jest dostępna na stronie HERA network.  

Czas trwania projektu: 24-36 miesięcy  

Wysokość grantów na badania: do €1,500,000 (dla wszystkich partnerów)  

Data oficjalnego ogłoszenia konkursu: 26 maja 2023 r. Termin złożenie krótkich opisów projektu (outlines): 21 września 2023 r. Termin złożenia pełnego wniosku: 26 marca 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu: październik/listopad 2024 r.  

Szczegółowe informacje  

CHANSE   

Enhancing Well-being for the Future: call pre-announcement  

Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe i NORFACE – the New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe  ogłaszają nabór wniosków o finansowanie projektów miedzynarodowyc z zakresu nauk społecznych na temat: Enhancing Well-being for the Future.  

Warunki konkursu takie same jak powyżej, w informacji dotyczącej konkursu HERA.  

Opis tematu  

Szczegółowe informacje  

NARODOWE CENTRUM NAUKI  

MINIATURA 7 – nabór do 31 lipca 2023 (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku)  

Weave-UNISONO – nabór zgodnie z ogłoszeniem: Austria, Niemcy, Szwajcaria (termin CWN minimum 10 dni przed planowanym złożeniem wniosku)   

MEiN  

Granty na granty – promocja jakości IV – nabór ciągły (wniosek należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej oceny wniosku projektowego dokonanej przez KE)  

INNE KONKURSY  

Polecamy również
NEWSLETTER, 25 września 2023 r.

NEWSLETTER, 25 września 2023 r.

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 - transmisja online

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 - transmisja online

Zamknięcie siedziby Wydziału w dniach 4 -18 sierpnia

Zamknięcie siedziby Wydziału w dniach 4 -18 sierpnia

NEWSLETTER, 7 lipca 2023 r.

NEWSLETTER, 7 lipca 2023 r.